Åsikter

Pensionärerna får betala saneringen av statsfinanserna.

Publicerad 2011-02-14

Sveriges statsfinanser är nu mycket goda. Under 90-talet var de i stället mycket dåliga. I samband med att det nya pensionssystemet infördes, flyttades 258 miljarder, avsedda för pensioner, över från AP-fonden till staten. Om detta belopp hade varit kvar i AP-fonden, skulle det nu ha varit över 400 miljarder. Vid årsskiftet 2009/10 skulle det ha varit överskott i stället för underskott. Bromsen skulle därför ännu inte ha slagit till.

Att bromsen har lösts ut, och pensionerna har sänkts, beror alltså på att staten tog 258 miljarder från AP-fonden. Pensionärerna får nu betala saneringen av statsfinanserna. Dessa blev så goda att Sverige kunde anslutas till EU. Statsfinanserna i Sverige är nu bättre än i de flesta andra länder.
Men också framtida pensionärer drabbas, genom att deras pensionsrätt minskas med samma procenttal. I tidskriften Riksdag & Departement den 15 november finns en stort uppslagen artikel med rubriken ”Dagens unga blir fattigpensionärer”. Den är grundad på material från EU-kommissionen. Enligt den blir de svenska pensionerna näst sämst i EU.

Statsfinanserna är nu så goda att det till staten överförda beloppet bör återföras till pensionssystemet.
När nu en ny utredning av pensionssystemet ska göras, är det viktigt att förbundsledningen tar råd av medlemmarna när förbundets åsikter ska framföras.

Ingvar Fridell, Danderyd,
Göte Nilsson, Björkvik

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas