Åsikter | Göte Nilsson, Ingvar Fridell

Pensionssystemet kan orsaka katastrof

Det blir katastrof om ingenting snabbt görs åt pensionssystemet, menar insändarskribenterna.

Publicerad 2012-04-12

Andelen äldre i befolkningen ökar starkt. Av dem som nu föds tros hälften bli mer än 100 år. Under flera år har det varit en kraftig babyboom. Men nu minskar födelsetalen. Om 20 år kommer antagligen de som då är i arbetsför ålder att vara färre än nu.

Enligt ekonomen Peter Malmqvist kommer de äldre då att vara knappt hälften av alla inkomststagare. De har synnerligen små möjligheter att genom att jobba mer kompensera sig för den inkomstsänkning som de råkar ut för. De måste därför minska sina utgifter. Det kommer att medföra att den privata konsumtionen i samhället kommer att minska. Enligt Malmqvist kommer detta då att leda till problem som inte kan hanteras.

Utvecklingen kommer alltså att leda till att de som är pensionärer om 20 år, bland andra 50- och 60-talisterna, då måste minska sina utgifter. De som är arbetsföra och ska ge de äldre vård, omsorg och pensioner att leva av, kommer att få svårt att klara detta genom att de är så få.

Också andra utredningar, bland annat en för Katrineholm, visar att möjligheterna för kommunerna att i framtiden klara de sociala kostnaderna kommer att minska kraftigt i framtiden.

Alla har inte möjlighet att försörja sig själva
Antagligen kommer många av dem som röstar på allianspartierna att till en del själva kunna ordna sin försörjning på gamla dar. För dem som röstar på S är troligen dessa möjligheter mindre. Detta parti är därför särskilt beroende av ett väl fungerande pensionssystem. Det är därför mycket förvånande att S hittills har stött de borgerliga partierna i frågan om pensionerna.

Den politiker som är mest ansvarig för det nya pensionssysmet, Bo Könberg, hade den 9 april ett debattinlägg i DN Debatt, där han hävdade att allt skulle bli bra om man ändrar reglerna i pensionssystemet för hur länge man måste arbeta.

Pensionssystemet underfinanserat
Det nya pensionssystemet har funnits i cirka 15 år. Det var redan från början starkt underfinansierat. Man frågar sig varför politikerna inte tidigare har gjort sådana regeländringar som Könberg nu föreslår. De har haft möjlighet, men har under alla dessa år inte gjort något för att rätta till de stora bristerna i pensionssystemet. Under tiden har ”bromsen” slagit till och sänkt pensioner och pensionsrätter. Vi som är gamla har knappast fått någon del alls av det välstånd som vi har varit med om att skapa.

Men nu leder de dåliga framtidsutsikterna för dem som nu är unga till att de kommer att få det ännu värre.

Alla – både vi som nu är gamla, och de som om 20 år är arbetsföra, och de som då behöver hjälp av de yngre för att få vård, omsorg och pensioner – måste därför inse farorna. Vi måste få politikerna att äntligen fatta beslut om att snabbt rätta till bristerna i pensionssystemet, och att också vidta andra åtgärder för att begränsa försämringarna.

Ingvar Fridell, 89 år, Danderyd
Göte Nilsson, 77 år, Björkvik

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas