”Pensionssystemet en fara för svensk ekonomi”
Nyheter | Finansanalytiker:

”Pensionssystemet en fara för svensk ekonomi”

Det svenska pensionssystemet minerar samhällsekonomin. Det befarar finansanalytikern Peter Malmqvist som också ingår i SPFs nybildade pensionsgrupp.

Publicerad 2012-03-10

Försvararna av pensionssystemet brukar hävda att det är robust och stabilt. Enligt kritikerna är systemet omoraliskt i den meningen att systemets stabilitet bygger på att pensionärerna får bära hela risken när tiderna är dåliga.

Peter Malmqvist gör en liknande analys, men han utvidgar resonemanget: pensionärerna får bära all risk på kort sikt, och just därför – i förlängningen – hotas alla. Med andra ord: det robusta systemet riskerar att bita sig själv i svansen.

Finns andra vägar
I en öppen brevdialog med SPF-medlemmen och debattören Ingvar Fridell konstaterar Malmqvist att risken kan läggas på tre parter när pensionssystemet ska ”värdejusteras”, alltså när systemets utgifter och inkomster ska tvingas i balans:

  1. pensionärerna (via pensionen)
  2. inkomsttagarna (via de sociala avgifterna)
  3. staten (via skattsedeln)

– Det system vi har idag innebär, såvitt jag begriper, att grupp 1 – pensionärerna – är regulatorn för felräkningar, livslängdsjusteringar, ränteförändringar och svag utveckling i AP-fonderna, skriver Malmqvist.

Hälften av inkomsttagarna
Detta kan få allvarliga följder för hela samhällsekonomin.

– Vi kommer, från tid till annan, att få inkomstsänkningar för en grupp, som inom 20 år kommer att utgöra knappt hälften av alla inkomsttagare.

Konsumtionen faller
Denna grupp, pensionärerna, har dessutom ”synnerligen små möjligheter att kompensera sig för en inkomstsänkning, exempelvis genom att jobba mer”, fortsätter Malmqvist.

– Detta riskerar att leda till större svängningar i ekonomin, eftersom den enda väg merparten av pensionärerna kan reagera på, är genom en reduktion av utgifterna.

Med ”reduktion av utgifterna” menar Malmqvist ”konsumera mindre”. De svängningar som då uppstår i den privata konsumtionen kommer att påverka ekonomin som helhet.

– När pensionärerna utgör 20 procent av inkomsttagarna, som idag, är det hanterbart, men inte när pensionärerna börjar utgöra halva inkomsttagargruppen.

Risk för instabilitet
Till detta kommer att Sverige inom området tjänstepensioner (LO/PTK) sedan 2008 successivt lämnat de garanterade pensionerna (där arbetsgivaren står risken för felräkningar, värdefall, ränteförändringar och livslängdsjusteringar) till ett system där denna risk bärs av pensionären, noterar Malmqvist.

Det är mot hela denna bakgrund inte svårt att se att den svenska ekonomin riskerar att drabbas av samhällsekonomisk instabilitet, när konjunkturen viker och börsen går ner.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

SPFs Pensionsgrupp

SPF bildade nyligen en egen Pensionsgrupp bestående av förbundsordförande Karl Erik Olsson, Stockholmsdistriktets pensionskunnige Allan Ekström, förbundsstyrelseledamoten Inger Nyberg, förbundskansliets sakkunniga Margareta Gärdestad och Gustaf Lindencrona, civilekonom, professor emeritus i finansrätt och före detta rektor för Stockholms universitet.
Till Pensionsgruppen har också knutits två experter som ska fungera som ”bollplank”: Peter Malmqvist och Klas Eklund. Peter Malmqvist är finansanalytiker, populär föredragshållare och erfaren ekonomijournalist. Klas Eklund är Senior Economist på SEB, adjungerad professor vid Ekonomihögskolan och ledamot av regeringens Framtidskommission.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas