Nyheter

SPF tillsätter ny pensionsgrupp

SPF fortsätter arbetet med att granska pensionssystemet. Förbundsstyrelsen har tillsatt en ny Pensionsgrupp som ska försöka fastställa de bästa sätten att förbättra pensionerna.

Publicerad 2012-02-12

Våren 2011 la de fem pensionärsorganisationerna fram rapporten ”Pensionssystemet, blev det som tänkt?” Slutsatsen enligt de fem är kort och gott: Nej.

Fyra förslag till åtgärder presenterades:

* Slopa bromsen

* Halvera normen på 1,6 procent

* Tillför ålderspensionsavgifter över det så kallade intjänadetaket till pensionssystemet

* Avskaffa premiepensionssystemet och tillför avgifterna till pensionssystemet

– Med den ekonomiska oro det nu är i stora delar av världen har osäkerheten ökat och reformutrymmet krympt. Detta förvärrar problembilden ytterligare, vilket kräver noggranna avvägningar, konstaterar förbundsstyrelsen i sina direktiv till gruppen.

Hur mycket och hur snabbt

Den nya Pensionsgruppen är SPFs egen. Därmed kan man gå fram med förslag som inte behöver förankras i några andra förbund.

Ambitionsnivån är hög. Förutom att komma fram med konstruktiva förslag att förbättra pensionerna och pensionernas utveckling över tid så att de följer löneutvecklingen får de i uppdrag att bedöma hur mycket pengar det handlar om, och hur snabbt förbättringarna måste genomföras.

Fem ledamöter

Pensionsgruppen består av förbundsordförande Karl Erik Olsson, Stockholmsdistriktets pensionskunnige Allan Ekström, förbundsstyrelseledamoten Inger Nyberg, förbundskansliets sakkunniga Margareta Gärdestad och Gustaf Lindencrona, civilekonom, professor emeritus i finansrätt och före detta rektor för Stockholms universitet. Lindencrona ingick också i den Lika skatt-grupp som SPF tillsatte under förra kongressperioden.

Två bollplank

Till Pensionsgruppen knyts också två experter som kan fungera som ”bollplank”: Klas Eklund och Peter Malmqvist. Klas Eklund är Senior Economist på SEB, adjungerad professor vid Ekonomihögskolan och ledamot av regeringens Framtidskommission. Peter Malmqvist är finansanalytiker, populär föredragshållare och erfaren ekonomijournalist.

Första mötet

Gruppen ska redovisa sitt arbete för förbundsstyrelsen senast den 31 mars nästa år. Första sammanträdet ägde rum i veckan som gick. Ytterligare tre sammanträden ska hållas under våren.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas