Nyheter

Regeringen synar tjänstepensionernas framtid

Regeringen och partierna bakom pensionssystemet har insett att tjänstepensionens betydelse är så stor att åldersgränserna för att få ta ut den måste höjas. Det är innebörden av det tilläggsdirektiv som regeringen nu ger den sittande Pensionsåldersutredningen.

Publicerad 2012-08-31

Uppdraget klubbades på regeringens sammanträde igår.

Det är två omständigheter som starkt påverkar den enskildes beslut att helt eller delvis gå i pension, tror regeringen.

•    Ungefär en femtedel av låg- och medianinkomsttagarnas pensionsinkomster och cirka hälften av höginkomsttagarnas kommer från tjänstepensionen.
•    Den tidigaste åldern för uttag av tjänstepension är 55 år i flera av de avtal som finns på arbetsmarknaden.

Därför gäller det nu för regeringen att hitta sätt att få människor att ta ut sina tjänstepensioner senare – allt i syfte att förlänga svenskarnas arbetsliv.

Klara besked
Om mindre än ett år får vi veta hur det blir. Senast den 1 april 2013 ska utredningen slutredovisa. Politikerna kräver då att tre saker kommer på bordet:
•    vad som är möjligt att göra åt åldersgränserna
•    vad utredaren tycker är lämpligt att göra
•    visa konkret hur en förändring skulle kunna utformas

SPF utreder
SPF har en egen Pensionsgrupp som arbetar med förslag på hur pensionerna ska kunna förbättras framöver. Gruppen ska redovisa sitt arbete för förbundsstyrelsen senast den 31 mars 2013 – alltså nästan på dagen samtidigt som Pensionsåldersutredningen ska vara klar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Utredningen

Regeringen tillsatte Pensionsåldersutredningen  i april 2011. Uppdraget är att om möjligt föreslå ändrade åldersgränser i hela pensionssystemet för att få medborgarna att jobba längre.

I april 2012 kom utredningen med ett delbetänkande. Det visar att många äldre lämnar arbetslivet före 65 år genom att ta ut tjänstepension.

Nu i augusti 2012 läggs alltså ytterligare ett uppdrag på utredningen: man ska föreslå hur ”bestämmelsen i inkomstskattelagen om lägsta åldersgräns för utbetalning av ålderspension från en pensionsförsäkring bör vara utformad” för att bidra till ett längre arbetsliv.

Syftet med hela uppdraget är att få en sammantagen strategi för alla pensionsrelaterade åldersgränser, skriver regeringen i tilläggsdirektiven till utredningen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas