Nyheter

SPF och PRO kokar av ilska mot regeringen

Regeringens ”ofog” att åldersdiskriminera landets pensionärer måste upphöra. Det framhåller nu landets två största pensionärsorganisationer i ett öppet brev.

Publicerad 2012-09-27

SPF och PRO, som tillsammans organiserar 750 000 pensionärer, riktar i brevet svidande kritik mot regeringen och finansminister Anders Borg (M).

– Nu är höstens budgetproposition lagd, Anders Borg. Vårt krav är fortfarande att pension ska beskattas på samma sätt som lön och att ditt tidigare löfte om sänkt skatt för pensionärer ska infrias. En skattesänkning med cirka 50 kronor per månad räcker inte, skriver organisationernas båda ordförande Karl Erik Olsson och Curt Persson.

”Genant” med femtiolapp

De båda organisationerna väljer ett ovanligt tufft språkbruk i protestbrevet mot regeringens politik.

– Vi skickade ett öppet brev med våra krav inför budgetarbetet i slutet av augusti. Nu kan vi konstatera att du inte fäster någon vikt vid dessa. En femtiolapp är snarast genant, sedd som skattesänkning för människor som har arbetat hela livet och betalat in pengar till staten för att få en pension som går att leva på.

Nya lagen ett argument

En utvidgad lag mot åldersdiskriminering kommer att klubbas av riksdagen under hösten och börja gälla från 1 januari.

Karl Erik Olsson och Curt Persson hoppas att lagen ska bli ett hjälpmedel att få regeringen att inte längre beskatta pension hårdare än lön.

– Det är ingenting annat än åldersdiskriminering att ta ut högre skatt av pensionärer än av dem som jobbar. Propositionen om lag mot ålderdiskriminering borde när den blir antagen stävja detta ofog.

1930-talet

SPF och PRO kopplar dagens ekonomisk-politiska situation för landets äldre med den som gällde på 1930-talet.

– När pensionärsrörelsen började i slutet av 1930-talet var ju meningen att arbeta för att pensionärer skulle ha en pension att leva på och inte leva på ”fattigvård”. Den intentionen kvarstår.

Het valrörelse

De båda organisationerna gör klart att man tänker bli högljudda under valrörelsen 2014.

– Vårt hopp står nu till valåret 2014. Vi pensionärer utgör 1,9 miljoner väljare och vi kräver lika skatt för lika inkomst.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kravet

SPF och PRO beräknar att det skulle kosta 8 miljarder att återställa lika skatt för pensionärer och löntagare.

Regeringens budget för 2013 innehåller 1 miljard till skattesänkning för pensionärerna.

Medelinkomsten för pensionärer är cirka 15 000 kronor i ¬ månaden – på den inkomsten betalar pensionären 340 kronor mer i skatt varje månad än en löntagare med motsvarande inkomst, enligt skattetabell 32.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas