Nyheter

Tjänstepensionen kan få höjd åldersgräns

Idag kan man ta ut tjänstepension redan från 55 års ålder. Nu utreds om åldersgränsen ska ändras.

Publicerad 2012-08-23

Pensionsåldersutredningen ser över hela pensionssystemet, med syfte att få svenskarna att arbeta längre. Att vissa kan ta ut tjänstepension redan från 55 års ålder kan motverka syftet. Även andra åldersregler, som att man måste börja ta ut tjänstepensionen innan man når en viss ålder, och att man inte får tillgodoräkna sig pengar som tjänats in efter 65-årsdagen i pensionen, kan minska motivationen att arbeta länge.

”Det finns en risk att flera av tjänstepensionernas egenskaper, dvs. regler och bestämmelser, motverkar de ekonomiska fördelarna med att senarelägga pensionsuttag i det reformerade allmänna pensionssystemet.” Så står det i Pensionsåldersutredningens delrapport Tjänstepensioner och utträde från arbetslivet.

En sak som kan påverka pensionsåldern är, enligt delrapporten, att tjänstepensionen i vissa fall blir högre om man jobbar heltid ända till pensioneringsdagen. Det kan leda till att äldre medarbetare väljer att jobba heltid färre år, i stället för att trappa ner och arbeta deltid men i gengäld orka stanna kvar på arbetsplatsen längre.

Enligt DN diskuteras nu om åldersreglerna för tjänstepensioner bör ändras.

– I första hand handlar det om att skapa morötter för att få människor att arbeta längre. Men man kan fundera på om man inte ska ändra skattereglerna så man får ta ut tjänstepensionen något år senare i framtiden, säger Ulf Nilsson (FP) till DN.

Det är dock inte säkert att det är just åldersgränserna i tjänstepensionen som kommer att ändras.

– Hela grejen med ålderpensionsutredningen är att se hur man kan förmå personer att arbeta längre. Och det måste nödvändigtvis inte vara så att man höjer åldrarna. Det kan finnas andra stimulansåtgärder som kan få personer att arbeta längre om man har fördelar av det, säger Solveig Zander (C) till DN.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas