Nyheter

Tystad pensionsdebatt upprör

Ett stabilt pensionssystem och en grundläggande debatt om samma system står inte i motsats till varandra. Det försäkrar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

Publicerad 2012-01-04

Efter pensionärsorganisationernas seminarium om pensionssystemet den 11 november har frågan om den instängda debatten och tabubelagda diskussionen om pensionssystemet nått riksdagen.
Systemkritiska Vänsterpartiets riksdagsledamot Wiwi-Anne Johansson har i en skriftlig fråga begärt svar från socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.
– Kommer statsrådet att ta initiativ till att skapa debatt om hur hela pensionssystemet fungerat i verkligheten, och inte enbart om några detaljer, och i så fall på vilket sätt?

Ändra med varsamhet
Ulf Kristersson ger dock inga exempel på hur han ämnar stimulera till någon debatt, utan väljer att svara så här:
– Pensioner är en viktig del av välfärdssystemet och jag välkomnar därför fortsatt debatt av alla delar i pensionssystemet.

Ulf Kristersson betonar i stället vikten av att signalera att systemet ligger fast och att det måste vårdas med omsorg.
– Pensionsöverenskommelsen innebär inte att det ska vara omöjligt att göra justeringar. Har man sagt det ska man dock också säga att sådana måste göras med stor varsamhet och utan att ändra pensionssystemets grundläggande och långsiktiga principer.

”Fiffiga omräkningar”
Wiwi-Anne Johansson är skeptisk till vad det verkliga utfallet kommer att bli av att Pensionsgruppen – den sammanslutning av regeringspartierna och Socialdemokraterna som kontrollerar Pensionssystemet – enligt protokoll från och med nu ska öppna för en diskussion.
– Frågan är också på vilket sätt Pensionsgruppen ska stimulera debatt – ska det vara en debatt som enbart får handla om detaljerna och inte om själva pensionssystemets grunder? undrar Wiwi-Anne Johansson och erinrar om hur hon anser att locket hittills har lagts på all grundläggande diskussion.
– Det gäller både frågor som rör nya fiffiga omräkningar inför det senaste valåret om balanseringen och till exempel det nya upplägget av icke-valsalternativet i AP7. Det sades att det var naturligt att under implementeringsfasen, 1994–2011, inte stimulera debatt; det viktiga var att driva igenom det nya systemet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Detta är AP7

Sjunde AP-fonden förvaltar de statliga alternativen i premiepensionssystemet.

AP7 Såfa är det enda förvalda alternativet i premiepensionssystemet. Här förvaltas pengarna för dem som inte vill välja själv.

Man kan också aktivt välja att placera sin premiepension i det förvalda alternativet AP7 Såfa.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas