Vad hände med pensionsdebatten?
Åsikter | Jarl Strömbäck
Pensionsdebatt Bild från pensionsseminariet.

Vad hände med pensionsdebatten?

Publicerad 2011-11-23

Den var mycket emotsedd av de som direkt berörs av den. Debatten om vart pensionssystemet är på väg, och varför. Den 11 november hölls den i Stockholm med ansvarig minister Ulf Kristersson som främst ansvarig, men många fler deltagande, inte minst de ca 300 pålästa som sökt sig dit med sina frågor.

Debatten finns att ta del av på via SPF-s och PRO-s hemsidor, den sändes över webben, och sågs av 10-tusentals intresserade landet runt. Den som vill se den i efterhand kan finna den på dessa.

Vad blev då resultatet? Av de 2,5 timmar som avdelats gavs mer än 2 timmar till anföranden av mer eller mindre kvalificerade talare. Vissa av dem uppenbarligen med mycket lite kunskap om frågan som skulle avhandlas.

Av de två timmarna gavs mindre än 20 minuter till debatt, och antalet frågor från golvet var mindre än en handfull.

Visst fanns de som bidrog efter bästa förmåga, den främste av dem KG Scherman. Ingen har mer än han gjort sitt för att sprida kunskap om varför pensionerna nu sänks, en utveckling som kommer att drabba framtida pensionärer med stor kraft.

Dessvärre visade närvarande politiker ingen vilja till omprövning. Pensionsuppgörelsen ligger således fast, den djupt orättfärdiga plundringen på ca 260 miljarder kronor ur ATP-fonderna likaså, och därmed kommande nedskrivningar av pensionerna.

Argumentet att de för ålderspensioner sparade 260 miljarderna behövdes för att täcka förtidspensioner vilka i grunden har sociala, medicinska eller missbruk som grund är inget annat än svepskäl. Det handlade om att ta de äldres besparingar för att täcka följderna av ett misslyckat politiskt ledarskap, både under S-märkta och borgerligt styrda regeringar.

2011.11.21
Jarl Strömbäck

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas