Åsikter | Ingvar Fridell, Göte Nilsson

Regeringen skönmålar pensionerna

Seminariet den 11 november gav besked på en punkt. Det är inte längre förbjudet för medlemmarna i Pensionsgruppen att debattera pensionerna öppet.

Publicerad 2011-12-15

Enligt ett direktiv av regeringen den 10 april 2008 skulle ledamöterna (för M, Fp, C, Kd och S) i gruppen ”vårda pensionssystemet”, men fick inte föra förslag till riksdagen, såvida inte alla var överens. Nu gäller inte längre det förbudet, och därför kunde seminariet genomföras.
Den 13 december hölls ett nytt seminarium arrangerat av socialförsäkringsministern Ulf Kristersson. Enligt en artikel i Veteranen.se var ”delar av den svenska pensionseliten” närvarande. En rapport presenterades, men något tillfälle till frågor och debatt gavs inte. SPFs ordförande Karl Erik Olsson framför en stark kritik, ”pensionssystemet skönmålas”.
Glappet mellan löner och pensioner ökar
Enligt en utredning av SCB har under åren 99 – 09 lönerna ökat med 37 % procent, men pensionerna med en tredjedel så mycket, bara 12 procent. Under dessa tio år minskade den ekonomiska standarden för icke förvärvsarbetande från 80 till 66 % av vad de yrkesaktiva hade. Därefter har klyftan ökat ytterligare, bland annat genom skattesänkningar på cirka 100 miljarder till dem som kan jobba, och sänkningen av pensionerna med 7,2 procent i år, genom att bromsen har slagit till. Pensionärerna är därför en starkt eftersatt grupp.

I dagarna har slutits avtal om de nya lönerna. I ett fall blir lönehöjningen 3 % per 14 månader, eller 2,6 procent per år. Pensionerna kommer att öka med 1,6 % mindre, eller med 1,0 %. Men därtill kommer inflationen och minskningen av pensionen genom bromsen. Denna minskning är i år 7,2 %. Pensionärerna kommer därför som vanligt att gå back.
Andra klassens medborgare
Men det tycker tydligen de som bestämmer är helt i sin ordning. När kommer de att sluta att behandla de äldre i samhället som andra klassens medborgare, som inte får någon del av den stora ökningen av välståndet, som de har varit med om att skapa.

Ingvar Fridell, Danderyd
Göte Nilsson, Björkvik

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas