Åsikter | Allan Ekström, Ulf Lindberg

”Minska den digitala generationsklyftan”

Idag kräver många praktiska och basala ärenden helt enkelt en dator. I den utvecklingen riskerar många äldre att hamna på fel sida av en enorm digital klyfta. Ta lärdom av ROT och RUT och inför RIT - ett avdrag för datatjänster i hemmet, som kan skapa nya företag och nya jobb. Win-win-win.

Publicerad 2011-06-28

Utvecklingen i samhället går åt ett håll där man ska signera viktiga handlingar med hjälp av e-legitimation, och allt från att köpa biljetter till att göra tidsbokningar via webbplatser. Dessa kan även vara det enda stället där man finner viktig information; medier hänvisar ofta till sina webbplatser för fördjupning. Samhällsdiskussionen sker generellt i allt större utsträckning på bloggar och i tidningarnas nätupplagor. Internet är också den enkla vägen för många ut ur ensamhet och isolering, som ofta drabbar äldre.

Allt detta kräver tillgång till dator och internet. Fungerande datorer och internet.
Trots att Sverige är ett av världens mest datormogna länder besitter långt från alla kunskapen för att ordna detta, och det innebär risker för medborgarna. För den äldre gruppen handlar det verkligen om den vardagliga livskvaliteten.

Av erfarenhet vet man inom SPF, Sveriges Pensionärsförbund, att många seniorer inte vågar ta steget ut på nätet. Osäkerhet om tekniken och låga användarkunskaper gör trappstegt allt för högt för att fullt ut nyttja IT samhällets möjligheter. Okunskap om vart man ska vända sig för hjälp försvårar..

Lösningen på problemen heter RIT, ett avdrag för datorrelaterade tjänster i hemmet. Silentium har på uppdrag av Almega låtit göra en undersökning om stödet bland svenskarna för ett RIT-avdrag. Som helhet har 72 procent en positiv inställning till ett sådant avdrag, vilket talar för behovet. Men om man bryter ned siffrorna ytterligare och tar i beaktande vad de pekar mot, utkristalliseras tydliga incitament av samhällsbetydelse.

Bland den äldre befolkningen, gruppen 56-80, anser 65 procent att de i ganska eller mycket liten utsträckning har tillräcklig kompetens för att klara delar av de datarelaterade kunskaper som krävs.
Det vanligaste sättet att lösa internetrelaterade problem, läsa manualen, prova sig fram och titta på internet, är alla tidsödande och de två sista alternativen förutsätter att du överhuvudtaget har en fungerande och uppkopplad dator.
I gruppen 56-80 är antalet som provar sig fram lägre än bland de yngre, som har fördelen av att i större utsträckning jobba i datorbaserade miljöer eller, som i fallet med de verkligt yngre, vara uppvuxna med datorer.

Undersökningen visar att 58 procent i gruppen 56-80 år tror att det skulle skapas fler jobb om RIT-avdraget införs, vilket tyder på att man tror starkt på behovet av RIT-relaterade tjänster. Förutom att minska digitala klyftor skulle alltså ett RIT-bidrag skapa nya företag, med de yngre som de givna förmånstagarna för de nya jobbtillfällena. RIT skulle alltså på samma sätt som ROT och RUT bidra till samhällsekonomin.

Tidigare erfarenheter är mycket positiva. ROT- och RUT-avdragen har gjort svarta jobb vita, skapat tusentals nya jobb och företag, underlättat vardagspusslet för många barnfamiljer och pensionärer samt gett många i utanförskap en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Precis som elektricitet hade blivit samhällets blodomlopp när förra seklet var ungt är Internet och mobiltelefoni vår tids nervsystem: det nödvändiga nätverket. Låt RIT följa samma väg, och bli en win-win-win-lösning som minskar den digitala generationsklyftan.

Allan Ekström, ledamot SPF:s Stockholmsdistrikt
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, branschorganisation för tjänsteföretag

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas