Samhället sviker funktionshindrade
Åsikter | Sven Aivert
Foto: Colourbox

Samhället sviker funktionshindrade

Samhället sviker ständigt dom funktionshindrade, skriver insändarskribenten

Publicerad 2012-06-11

1979 fick vi en lag om anpassad kollektivtrafik, vilket skulle innebära att personer med funktionshinder skulle få resa som alla andra i samhället.
Men vad hände i praktiken?
Man fotsatte med att bygga otillgängligt kollektivtrafik och det fortsätter man med än i dag. Trots att det har gått 34 år sedan lagens tillkomst så kan man inte som rullstolsburen utnyttja den allmänna kollektivtrafiken.
Det är ett stort svek av samhället mot oss funktionshindrade

Under 80 talet fick vi en ny plan och bygglag som i fortsättningen skulle garantera att all som byggdes i framtiden skulle vara anpassat för funktionshindrade.
Men vad hände med detta?
Man ger stora dispenser från gällande lagstiftning och fortsätter att på bred front att bygga otillgängligt, ännu i dag

Man införde en bestämmelse om att alla hus som var över tre våningar skulle förses med hiss och att alla hus med två vångar skulle vara förberedda för hiss.
Numera växer det mest upp tvåvåningshus utan hiss, så även här har samhället svikit de funktionshindrade

Vi fick även en ny socialtjänstlag, som verkligen skulle ge oss den hjälp och stöd som vi som funktionshindrade har behov av.
Men vad har hänt?
Jo även här sviker man funktionshindrade genom att ge dom absolut minimalt med hjälpinsatser för att kunna överleva. Som funktionshindrad blir man allt mera isolerad från samhällsgemenskapen.

Man stängde alla gamla institutioner för att man hade kommit underfund med att institutionsboende inte var bra för den enskilde individen. Och man införde en lag som skulle garantera alla funktionshindrade den hjälp och stöd som man kunde vara i behov av LSS.
Denna lag skulle garantera oss med stora och varaktiga funktionshinder full samhällsgemenskap. Vi skulle få personliga assistenter, kunna bo i egna lägenheter och få den hjälp vi behöver.
Men vad händer?
Även denna lag håller man på och urholkar fullständigt och åter börjar man bygga upp institutionsboenden trots att man vet att det inte är bra för den enskilde individen.
Även här sviker samhället funktionshindrade.

Från 2009-01-14 har vi i Sverige en konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som skall garanteras oss ett liv i full samhällsgemenskap. Och i artikel 4 i denna konvention så slås det fast att konventionsstaterna skall se till att förändra samtliga lagar och sedvänjor som utestänger oss från samhällsgemenskapen.
Vad händer?
Även här sviker man funktionshindrade genom att fortsätta stifta lagar och förändra lagars innehåll som gör oss ännu mera utanför. Och de rättsvårdande myndigheterna går före och försvårar vårt fulla deltagande i samhällsgemenskapen.

Sven Aivert

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas