Personlig assistans en mänsklig rättighet
Åsikter | Sven Aivert
Foto Colourbox

Personlig assistans en mänsklig rättighet

Publicerad 2012-09-25

Enlig FN konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade personer artikel 19 så slår man fastt att personlig assistans är en mänsklig rättighet. Man skall dock vara medveten om att man ska läsa den engelska originaltexten i komventionen som kommer här. Konventionens artikel 19 har den svenska rubriken ”Rätt att leva självständigt och att delta i samhället”. Enligt den svenska översättningen ska personer med funktionsnedsättning ha ”tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bland annat sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället”. Men, i den engelska originaltexten står inte något om ”sådant personligt stöd som är nödvändigt”. Det står istället ”including personal assistance necessary”, alltså personlig assistans som är nödvändig. – Vi kan alltså säkert konstatera att personlig assistans är en av de serviceformer som FN-konventionen beskriver som en rättighet, trots att det alltså finns inskrivet i konventionen som både sverige och EU har ratificerat och därmed förbundit sig att följa den till alla punkter så får vi inte den personliga assistans som den föreskriver. Man låter Förvaltningsdomstolarna –Försäkringskassan och Kommunerna att strunta i denna konvention till samtliga punkter vilket bevisar att man från makthavarnas sida inte anser att det är nödvändigt att leva upp till det som världsamfundet gemensamt har kommit fram till. Att inte bry sig om vår rätt till personlig assistans är ett hot mot den demokrati som man säger att vi har i detta land. Funktionshindrade omfattas alltså inte av dom demokratiska rättigheterna som alla andra medborgare i landet sverige. När vi inte får den för oss absolut nödvändiga personliga assistansen så kan vi heller inte utnyttja våra grundlagskyddade rättigheter så som att engagera oss i politiska sammanhang eller övriga föreningsaktiviteter eller det kulturella livet. Man stänger oss helt ute från hela samhällsgemenskapen när man förvägrar oss våra mänskliga rättigheter. Det är bara diktaturer som behandlar sina invånare på ett sådant sätt och detta fördömmer man hela tiden från makthavarnas sida men att dom gör likadant mot sina egna medborgare är helt rätt enligt deras synsätt.

 Sven Aivert

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas