Åsikter | Ingvar Fridell

Staten måste ta ansvaret

Visst måste någon ha ansvaret för pensionerna, men det ska inte vara bara vi äldre, som inte kan påverka verksamheten skriver insändaren.

Publicerad 2013-02-05

Det var onödigt hårda ord som uttalades av KDU-ledaren Aron Modig i tv-debatten 5/2, de var inte bara modiga utan också felaktiga. Dina äldre riksdagskollegor, Aron, beslöt på 90-talet att inrätta ett nytt pensionssystem, som var underfinansierat och som ledde till att vi äldre inte fick någon del av det välstånd som vi hade varit med om att skapa. Det lade också genom bromsen alla risker på oss äldre, trots att vi är en visserligen stor men ändå väldigt svag grupp.

Visst måste någon ha ansvaret för pensionerna, men det ska inte vara bara vi äldre, som inte kan påverka verksamheten. Det måste i stället läggas på staten. Då bör också AP-fonderna, som har skötts så dåligt, avvecklas. Det blir då möjligt att bygga upp ett pensionssystem som ger tillräckligt höga pensioner, lägre förvaltningskostnader och där staten genom statsfinanserna tar ansvaret om det skulle ge underskott.

Ingvar Fridell

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas