Åsikter | Ingvar Fridell, Danderyd Göte Nilsson, Björkvik

Nu har måttet rågats för AP-fonderna

AP-fonderna har länge haft problem. Pensionssystemet är underfinansierat, och pensionerna sänktes då ”bromsen” slog till vid krisen 2008. Den kommer att slå till flera gånger skriver insändarna.

Publicerad 2012-07-09

AP-fonderna har länge haft problem. Pensionssystemet är underfinansierat, och pensionerna sänktes då ”bromsen” slog till vid krisen 2008. Den kommer att slå till flera gånger. Genom bromsen och 1,6 %-avdraget får inte de äldre någon del av det välstånd som de har varit med om att skapa. Allt fler pensionärer hamnar hos kronofogden för att inkomsten minskar så drastiskt när de går i pension.
Andelen äldre i befolkningen ökar. Om ett par decennier är de som då kan arbeta så få, jämfört med dem som behöver vård, omsorg och pensioner, att de inte klarar att ge dem detta utan stöd av staten.
Fyra av de sex AP -fonderna tänker fortsätta samröret med riskkapitalbolag, som använder räntesnurror och skatteparadis för att inte betala skatt i Sverige. Skattepengar som varit avsedda för äldrevård och annan välfärd hamnar hos bolagens ägare, när dessa skapar miljardvinster åt sig själva. Frågan om riskkapitalbolagen och deras vinster behandlades på ett utomordentligt klarläggande sätt av Göran Rosenberg i söndagens (8/7) Godmorgon världen.
Problemen är alltså stora. Men nu har AP-fonderna helt trampat över gränsen för vad som kan accepteras. För ett par veckor sedan förekom i många medier inslag som avslöjade vad som sker.
Cheferna och de anställda har i en rad avseenden tillskansat sig oerhört stora förmåner ifråga om löner, fester, tjänstebilar, gåvor, hotell och middagar, förmåner för anställda, resor och nöjen. Anställda har i stället för miljöbilar stadsjeepar, som kostar mellan 350 och 400 tusen. Kostnaden för städhjälp åt anställda i en av fonderna var i fjol 800 000 kronor. Chefen för tredje AP-fonden tjänar 301000 kr – i månaden. Raden med helt groteska förmåner är lång.
Enligt en sammanställning i en av artiklarna var de ekonomiska resultaten i fjol för de sex AP-fonderna negativa med mellan 0,7 och 10,5 procent. Under längre perioder har inte avkastningen alls nått upp till de uppsatta målen.
AP-fonderna har allvarligt brutit mot de regler som gäller för anställda i stat och kommun. Det är inte heller rimligt att de bedriver osunda spekulationer på börsen med dåliga resultat.
Förmånerna är särskilt absurda med hänsyn hur de har det, som är beroende av resultatet av verksamheten, pensionärerna. Skandalen med AP-fonderna kunde ha varit en av huvudfrågorna i Almedalen, men den möjligheten utnyttjade inte våra organisationer.
Skandalerna är så allvarliga att AP-fonderna inte längre bör få ha kvar sina uppgifter. Genom att föra över ansvaret för pensionssystemet till staten, kan statsskulden minskas från cirka 1 100 miljarder kronor till cirka 300. Avkastningen blir då säkrare. Både bromsen och 1,6%-avdraget kan slopas. Statens verksamhet kan mer än hittills inriktas på bättre underhåll och investeringar för välfärd.
Vi har i en skrivelse till regeringen föreslagit sådana förändringar.

Ingvar Fridell, Danderyd Göte Nilsson, Björkvik

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas