Åsikter | Ingvar Fridell, Danderyd, Göte Nilsson, Björkvik.

Varför är SPF så tyst om riksdagsdebatten om AP-fonderna?

Publicerad 2012-11-15

Den 13 november hölls en debatt i riksdagen om AP-fonderna. Den leder till att ett antal frågor måste ställas.
Varför gav inte SPF någon information om att debatten skulle äga rum? Den kunde ju ändå bli av stort intresse för medlemmarna.
Endast de som har ansvaret för hur pensionssystemet sköts fick delta i debatten.Varför fick inte någon representant för pensionärsförbunden vara med? De som bestämmer tillåter tydligen inte att någon kritik får framföras.
Självfallet var enligt debattdeltagarna allt i stort sett bra. Även om ingen, som Bo Könberg gjort, påstod att pensionssystemet ska hålla till nästa istid, var budskapet ungefär detsamma.Det svenska systemet är ett föredöme för andra länder. Det håller alltid ekonomiskt (även om priset blir att pensionerna, genom bromsen och avdraget med 1,6 procent varje år,skulle minska till garantipensionernas nivå). Under debatten nämndes varken bromsen eller 1,6%-avdraget.
Det talades ändå om att det finns risker i pensionssystemet. Men vilka drabbas av dessa risker? Inte är det cheferna och tjänstemännen i AP-fonderna. Dessa har kapat åt sig själva mycket större förmåner än vad som gäller inom stat och kommun. Men ännu har inte någon myndighet framfört någon kritik mot detta. Inte heller kan utkrävas något ansvar av någon enskild politiker inom de organ som handlägger frågor om pensionerna.
De som drabbas av riskerna är de nuvarande och de framtida pensionärerna. De äldre pensionärerna kan inte gardera sig mot riskerna för inkomstbortfall på grund av bromsen och 1,6%-avdraget.
Ansvaret för pensionssystemet måste därför läggas på dem som kan påverka det, regeringen och riksdagen.Men det finns inga sakliga skäl för att staten vid sidan om statsfinanserna ska spekulera på börsen med pengar avsedda för pensioner.
Staten måste därför överta ansvaret för pensionssystemet inom ramen för statsfinanserna. Vid de allmänna valen vart fjärde år kan pensionärerna påverka valresultatet genom att inte rösta på de partier som sämst motsvarar deras intressen. Men hittills har inte denna möjlighet utnyttjats av våra förbund.
Genom att AP-fonderna överförs till riksgälden kan statsskulden minskas med nästan 900 miljarder kronor till ett par hundra miljarder när de har avyttrats. Då blir möjligheten större för riksdagen att fatta beslut som leder till att pensionerna blir tillräckligt stora och att bromsen och 1,6%-avdraget kan slopas.
Ingvar Fridell, Danderyd, Göte Nilsson, Björkvik.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas