Omsorg | Tyck! | Clara Lindblom (V), Robert Mjörnberg (V)

”Dränera inte Stockholms äldreboenden”

Att plocka ut 40 miljoner ur Micasa fastigheter istället för att använda dem till vård- och omsorgsboenden är oacceptabelt, menar Stockholmspolitikerna Clara Lindblom (V) och Robert Mjörnberg (V).

Tidningen Senioren
Publicerad 2019-03-21

Stockholms stads blågröna majoritet har beslutat att plocka ut 40 miljoner kronor från Micasa fastigheter och föra över till kommunens kassa. Vi i Vänsterpartiet är starkt kritiska till agerandet och menar att pengarna borde stanna i bolaget och bland annat användas till upprustning av stadens äldreboenden.

Micasa är stadens bostadsbolag för äldreboenden och andra bostäder för äldre. Vi tycker inte att pengar som är tänkta att komma stadens äldre till del ska användas till att täcka upp för andra kostnader inom kommunen. Det är både oetiskt och orimligt sett till de behov som finns av både upprustning och av att bygga nya äldreboenden.

Fram till år 2040 förväntas antalet invånare som är 80 år och äldre att bli ungefär dubbelt så många som idag. Därför har Stockholms stad mycket stora behov av att bygga ut både seniorlägenheter och vård- och omsorgsboenden.

Nu använder den blågröna majoriteten istället de äldres pengar till att täcka upp i kommunkassan

Enligt stadens äldreboendeplan, som klubbades för snart ett år sedan, krävs en utbyggnad av drygt 1300 kommunala platser i vård- och omsorgsboenden fram till år 2040. Det motsvarar cirka 21 nya boenden. Därutöver visar Micasas egen plan för utbyggnad av seniorlägenheter ett behov av att färdigställa 1 500 nya seniorlägenheter fram till år 2040. Mot bakgrund av det här är uttaget av 40 miljoner kronor extra anmärkningsvärt.

Vi kan inte låta bli att fråga oss om det här betyder att de planer som finns för nya äldreboenden inte kommer att bli av? För det är lätt att som politiker hålla med om att det kommer behövas fler äldreboenden – men det är ju en helt annan sak att faktiskt se till att det finns pengar. Vi tycker att det här är en oroväckande signal från den styrande majoriteten i Stockholm.

Vänsterpartiet menar att de här 40 miljonerna borde gå till att rusta upp de boenden för äldre som staden äger och till att bygga fler nya boenden för äldre. Nu använder den blågröna majoriteten istället de äldres pengar till att täcka upp i kommunkassan, eftersom de genomfört en dyrbar skattesänkning. Det tycker vi är oacceptabelt.

Stadens äldre förtjänar bättre. Det är inget annat än skamligt att plocka ut de här pengarna. Dränera inte Stockholms äldreboenden!

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd Stockholm
Robert Mjörnberg (V), ledamot äldrenämnden Stockholm

Tidningen Senioren
Publicerad 2019-03-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas