Omsorg | Tyck! | Clara Lindblom (V)

V: Höj inte maxtaxan i hemtjänsten

Den nya majoriteten i Stockholms stad, bestående av Alliansen och Miljöpartiet, har beslutat att höja maxtaxan inom hemtjänsten. Vi i Vänsterpartiet motsätter oss skarpt höjningen.

Tidningen Senioren
Publicerad 2018-12-10

clara lindblom, vänsterpartiet, stockholmDen nya majoriteten i Stockholms stad har beslutat att höja maxtaxan inom hemtjänsten med 269 kronor i månaden. Det innebär att hemtjänsten kan bli 3228 kronor dyrare om året för de som har många hemtjänstinsatser. Det är en mycket kraftig höjning.

Tyvärr verkar det vara de med hemtjänst som ska betala.

Den nya majoriteten i Stockholm har samtidigt beslutat att sänka skatten med 16 öre. För att finansiera skattesänkningen, som kostar över 400 miljoner kronor om året, måste pengarna tas någonstans ifrån. Tyvärr verkar det vara de med hemtjänst som ska betala. Det är anmärkningsvärt att Kristdemokraterna, som numera har ansvar för äldrefrågorna i Stockholms stad, står för det beslutet.

När det moderata finansborgarrådet nyligen presenterade skattesänkningen talade hon om hur fattigpensionärerna skulle gynnas av den. Men för en fattigpensionär i Stockholm innebär skattesänkningen 26 kronor mer i månaden. Det är en ynklig summa. Och när avgifterna för äldreomsorg samtidigt höjs med flera hundra kronor i månaden så krävs det inte avancerad matematik för att räkna ut att de äldre kommer att landa på minus.

den efterlängtade skattesänkningen för pensionärer riskerar att ätas upp av den här höjningen.

Vad som gör saken än värre är att den efterlängtade skattesänkningen för pensionärer, som beslutats om av regeringen, också riskerar att ätas upp av den här höjningen.

Under de senaste fyra åren har Stockholms stad styrts av en rödgrönrosa majoritet, där Vänsterpartiet haft ansvar för äldrefrågorna. Vi höjde inte maxtaxan inom hemtjänsten en enda gång under de åren, trots att regeringen år 2016 gick ut med att de ville att kommunerna skulle höja maxtaxan för att finansiera äldreomsorgen.

Anledningen till att vi aldrig höjde maxtaxan är att många äldre redan idag har dålig ekonomi. På grund av vårt illa fungerande pensionssystem har många äldre låga pensioner, i vissa fall trots att de arbetat ett helt yrkesliv. Att höja avgifterna inom äldreomsorgen är därför helt fel väg att gå.

I Vänsterpartiets oppositionsbudget för Stockholm finns ingen höjning av maxtaxan. Det är helt orimligt att de äldre som har mycket hemtjänst ska behöva betala ännu mer än de redan gör.

 

Clara Lindblom (V),
oppositionsborgarråd Stockholms stad

Tidningen Senioren
Publicerad 2018-12-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas