Erbjud även kvinnor 60+ undersökning för livmoderhalscancer
Foto: Colourbox
Tyck! | Marianne Normark, sjuksköterska och förtroendevald för (FP)

Erbjud även kvinnor 60+ undersökning för livmoderhalscancer

Publicerad 2015-08-28

Livmoderhalscancer har kallats de yngre kvinnornas sjukdom, men det är bara delvis sant. Vanligaste åldern att insjukna är mellan 30 och 40 år och från 70 år och uppåt. Bland de kvinnor som får sjukdomen när de är över 60 år dör drygt 60 procent av sin cancer. Varje år får 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer. Mer än hälften är över 50 år. Risken för att insjukna och dö av dessa cancerformer ökar med åldern. De äldre kvinnorna blir också sjukare. Dels för att de får diagnosen sent, dels för att de är skörare än de yngre.

Skälet till att man slutar med prov efter 60 år sägs vara att risken är mycket liten för dem som tagit cellproverna och vars prover varit normala. Men det stämmer inte alltid, menar nu flera forskare och läkare som specialstuderat frågan. Även de som lämnat normala prover kan drabbas, särskilt i högre åldrar. Har man någon gång haft en cellförändring är risken högre, upp till tio gånger så hög hos kvinnor i 80-årsåldern. Ändå är det idag bara kvinnor mellan 23 år och 60 år som kallas till cellprov. Åldrar för screening behöver givetvis anpassas efter att vi lever allt längre. Dessutom så finns en lag om åldersdiskriminering som nu även gäller hälso- och sjukvård och som jag anser att det är viktigt att landstingen lever upp till.

För mig är det en självklarhet att även kvinnor 60+ ska ha möjlighet till undersökning för att förebygga livmoderhalscancer.

Marianne Normark, sjuksköterska och förtroendevald för (FP)

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas