(FP) ”Ge alla över 85 plats på servicehus”
Tyck! | Edholm / Åslund (FP)
Alla över 85 bör få plats på servicehus, skriver FP på Veteranen Foto: Colourbox

(FP) ”Ge alla över 85 plats på servicehus”

Servicehus är en boendeform för framtidens Stockholm, hävdar Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund, båda (FP).

Publicerad 2015-05-19

Beslutsfattare i alla Sveriges kommuner måste fundera på hur vi ska hitta framtidens boendeformer för en åldrande befolkning. Många av dagens och framtidens äldre oroar sig för att inte få en bra omsorg och ett bra boende när man inte längre klarar sig helt själv.

Folkpartiet i Stockholm värnar om servicehusen som en boendeform för framtiden. Servicehus finns i ett antal kommuner i olika varianter. Forskning från Stockholms läns Äldrecentrum visar att äldre som får komma till servicehus klarar sig längre utan att behöva flytta till särskilt boende, än de äldre som bor kvar hemma.

I Stockholm finns det i dagsläget 15 servicehus med ca 1600 platser. Man kan dock bara välja servicehus inom den egna stadsdelen. Detta inskränker den enskildes valfrihet och begränsar efterfrågan. Folkpartiet vill ha ett valfrihetssystem för servicehus.

Eftersom servicehus innefattar hemtjänst är det en biståndsbedömd insats. Den biståndsbedömningen har varit alltför restriktiv, vilket har gjort att ca 40 procent av de sökande inte har beviljats plats på servicehus, trots att det har funnits lediga lägenheter. Det har gjort att lägenheter har stått tomma i onödan, och det har gett en felaktig bild av att efterfrågan på servicehus saknas.

Vårt förslag är att alla över 85 år som så vill ska få plats på servicehus. Vi tror att detta skulle kosta ca 100 miljoner kronor per år för Stockholms stad när det är fullt genomfört. Det är en ambitiös satsning, men det är något vi är beredda att prioritera.

Den nya rödgrönrosa majoriteten i Stockholm har tidigare talat mycket om servicehusen men visar nu ingen vilja att värna dem. Alliansen i Stockholm kom överens om att ta fram nya riktlinjer för att ge ålder och ensamhet större betydelse vid bedömningen av rätt till servicehus. Detta arbete har dock pausats av den nya majoriteten. Istället föreslår man att ett av servicehusen avvecklas.

I Stockholm har vi en stor utmaning i de krav som Arbetsmiljöverket ställer på hur hygienutrymmen ska vara utformade. Badrum och toaletter anses vara för små för att ge en rimlig arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen. Detta ställer stora krav på att bygga om befintliga äldreboenden eller bygga nytt.

Vi ser detta som en möjlighet att bygga mindre enheter som är mer hemlika och mindre institutionella. En utvärdering från stadens äldreförvaltning pekar på att större enheter ofta är svåra att överblicka. Det är lätt att den enskilde äldre kommer bort i planeringen. Om man dessutom kan samla olika boendeformer på samma plats så blir det enklare och mindre dramatiskt att flytta mellan olika bostäder när så behövs.

Vår vision är att alla kan vara trygga i att de får ett bra boende även när livet och behoven förändras. Vi är redo att göra de satsningar som krävs för att nå dit.

Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare, Stockholms stad
Ann-Katrin Åslund (FP), ledamot i äldrenämnden, Stockholms stad, samt Stockholms läns Äldrecentrum

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas