”Höj gränsen för arbete till 71 år – för den som vill och kan”
Nyamko Sabuni och Barbro Westerholm. Foto: Liberalerna
Tyck! | debatt

”Höj gränsen för arbete till 71 år – för den som vill och kan”

I USA sjösätter nu president Joe Biden ett omfattande reformprogram för framtiden. Han är 78 år. I Sverige är det nästintill otänkbart. Synen på ålder är fortfarande djupt fördomsfull. Ålderism måste bekämpas. Det är dags att förändra synen på äldre. Vi måste göra mer för att skydda äldre från det dödliga viruset, men också bli bättre på att ta tillvara äldres kompetens och säkerställa en värdig äldreomsorg. Läs hela debattinlägget av Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och äldrepolitiska talesperson Barbro Westerholm.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-04-19

Innan pandemin uppgav två tredjedelar av boende vid äldreboenden att de upplevde en ofrivillig ensamhet. Färre än var tionde årsrik hade anhöriga i sin närhet när de avled av covid-19. Det är hjärtskärande. Vi behöver därför få på plats en bred strategi som tar ett helhetsgrepp mot den ofrivilliga ensamheten under, såväl som efter, den rådande pandemin.

Eget hemtjänstteam

Sveriges äldsta är inget kollektiv. De är miljontals unika individer med olika erfarenheter och preferenser. De förtjänar därför att få stöd av bekanta ansikten. I dag möter en omsorgstagare i snitt 16 olika utövare under en tvåveckorsperiod. Detta antal vill Liberalerna halvera. Vi anser att omsorgsmottagare förtjänar kontinuiteten av ett eget hemtjänstteam.

Stärk arbetsvillkoren för de anställda

För att stärka kvalitén inom äldreomsorgen måste vi investera i medarbetarna. Fyra av tio anställda inom äldreomsorgen saknar tillräcklig utbildning. Fler måste tillåtas att stärka sin kompetens parallellt med sitt arbete. Lönenivåer och anställningsvillkoren måste ses över. Det måste bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen.

Bekämpa ålderismen

Lagen om förbud mot ålderism från 2013 måste skärpas och områden som hälso- och sjukvård samt socialtjänst inkluderas. Diskrimineringsombudsmannen uppdrag att upplysa om åldersdiskriminering är långtifrån tillräckligt. De negativa och stereotypa föreställningarna om seniorer måste jagas bort. Arbetslivet måste ta tillvara på unika kompetenser. På hundra år har vi ökat medellivslängden med ett kvarts sekel. Det är glädjande men samtidigt problematiskt att vår syn på när det är dags att lämna arbetslivet inte ändrats.

Ta tillvara årsrikas kompetens

Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara i arbetslivet. Ålder är ett dåligt mått på människors förmågor – både på arbetsmarknaden och i samhället. Vi vill därför höja gränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på arbetet till 71 år.

De som vill och kan och de ökar i antal får inte förhindras att fortsätta i arbetslivet. Samtidigt måste de som inte orkar jobba vidare få ett värdigt liv och en värdig pension.

Liberalerna är ett parti som genom hela sin historia drivit frågor om förbättringar för de äldsta. Vi har varit pådrivande för eget rum i långvården och parboendegaranti. Det är grundläggande frihetsfrågor. Oavsett var i landet du bor ska varje medborgare veta att där finns en äldreomsorg präglad av trygghet, integritet och värdighet.

Nyamko Sabuni, partiledare, Liberalerna
Barbro Westerholm, äldrepolitisk talesperson, Liberalerna

Jan Hagberg
Publicerad 2021-04-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas