Tyck! | SPF Seniorerna Järfälla

Låt äldre välja bland fler boendetyper

"Vi vill ha möjlighet att få välja boende, vård och omsorgsinsatser, mat och dryck samt aktiviteter, vi vill bestämma över vår vardag."

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-06-07

Från ålderdomshem, pensionärslägenheter, sjukhem till särskilt boende-säbo, servicehus, kvarboende, demensboende, trygghetsboende. Hur ser framtidens boende ut? Hur ser framtidens vård och omsorg ut?

Fler typer av boende

De som flyttar till ett särskilt boende-säbo idag är multisjuka med stora vårdbehov, boendetiden ligger mellan 0,5-1år

Personer över 85 år ansöker om säbo för att de ej orkar bo kvar hemma men får avslag av biståndmyndigheten i kommunen. Allt fler går till domstol för att få plats i ett boende.
Det kan inte vara så att de som söker måste ha hemtjänst innan man får flytta till ett säbo. Det finns idag ett flertal äldre som inte har hemtjänst men känner att orken och tryggheten hemma börjar tryta och man vill då flytta till ett boende där man får lite service och kan känna sig trygg.

Gör det möjligt att välja

Vi, SPF Seniorerna i Järfälla anser att det måste finnas flera typer av boende för äldre, anpassade för olika behov av vård, omsorg och service. Mellanboende är en typ av boende som behövs. Människor över 85 år ska kunna söka sig till ett boende där det finns service, restaurang mm. Dessa mellanboendeplatser ska finnas i alla våra kommundelar.

Värdegrunden som är lagstadgad där trygghet, medmänsklighet och omsorg finns definierade måste vara gällande när beslut om nya boenden ska tas.

Varje person har egna erfarenheter och kunskaper med sig genom livets resa. Var och en av oss ska få leva tills man dör. Självständighet inflytande över insatser, ett värdigt bemötande, respekt, ja, så vill vi alla att det ska vara. Vi vill ha möjlighet att få välja boende, vård och omsorgsinsatser, mat och dryck samt aktiviteter, vi vill bestämma över vår vardag.
Det måste finnas en större valfrihet.

Anita Gröning-Persson, ordförande SPF Järfälla
Ann Hedberg Balkå, styrelseledamot SPF Järfälla

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-06-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas