Tyck!

Samgående mellan SPF och SPRF

Publicerad 2010-12-13

Ett avtal om övertagande med i huvudsak samma sakinnehåll men utan samtidig namnändring skulle nog ha accepteras utan större invändningar. Efter en sådan process kan namnfrågan och andra praktikaliteter hanteras i lugn och ro inom det integrerade förbundet. Att så hårt koppla ihop samgåendet med samtidigt namnbyte får nog sägas vara ett taktiskt misstag, som kan komma att stjälpa hela projektet.

Namnfrågan
Som sagts reagerar de flesta medlemmar negativt på det föreslagna namnet och många känner sig nog lite överkörda. En så stor fråga måste hanteras varsamt och förankras på djupet för att vinna förtroende. Så har inte skett. Vid närmare eftertanke kan namnet ”lev nu” förefalla direkt olämpligt. Associationen till friska, aktiva och engagerade medlemmar kan uppfattas negativt eftersom vi ju skall välkomna även ålderssvaga och av sjukdom präglade människor. Låt oss också tänka på de tillfällen när en medlem förlorar sin livskamrat eller annan nära anhörig. Då kan det hurtfriska ”lev nu” verka frånstötande om man befinner sig i sorg eller depression, människor som vi bör värna särskilt om. Ett eventuellt nytt namn bör således vara värdeneutralt.

Att lansera nytt namn och ny logotyp kräver avsevärda resurser i tid och pengar och att få förräntning på de resurserna i form av mervärde är inte givet. Här saknas en kostnads/effekt analys. Det kan trots allt vara rätt att överväga ett namnbyte, men det bör i så fall ske med stor ödmjukhet och gärna föregås av en öppen diskussion och debatt i Veteranen och på nätet för att få den förankring som är nödvändig. Engagera medlemmarna i form av en tävling där man får komma med förslag som sedan kan bearbetas i lugn och ro. Och varför skall man utesluta ord som pensionär, senior eller veteran? Det är ju faktiskt den kategorin vi vänder oss till.

Rolf Gårdmo
SPF Eken, Perstorp

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas