Nyheter

Inget samgående SPF-SPRF

Publicerad 2011-02-16

Anledningen är det massiva motstånd som kommer till uttryck i de remissvar som lämnats in från distrikten. 20 av 27 distrikt säger nej.

Denna övervikt av nej speglar inställningen i landets föreningar.

Den 1 mars kommer förbundsstyrelsen och distriktsordförandena att mötas på en konferens i Stockholm för att diskutera beslutet att lägga ner planerna på ett samgående.

Kan förnya ändå
I remissvaren finns egentligen ingen negativ inställning till SPRF som förbund. Tvärtom ger många uttryck för att man välkomnar SPRF-arna som medlemmar i SPF.

Men man är kritisk till de ursprungliga tankar som fanns om att ge upp namnet SPF i samband med bildandet av ett nytt förbund. Man efterlyser också en ekonomisk analys av ett samgående.

Den vanligaste inställningen i remissvaren är att den nödvändiga förnyelse som SPF har framför sig bäst kan genomföras utan ett samgående med SPRF.

Ingen extrakongress
Eftersom det räcker med att 23 ombud, en femtedel av samtliga ombud, säger nej för att stjälpa ett förslag om samgående är det utsiktslöst att gå till sommarens kongress i Ronneby med ett förslag om samgående.

Därmed blir det heller ingen extrakongress i sommar.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas