Tandvårdsstöd bör gå till dem med störst vårdbehov
Tyck! | Urban Englund, Praktikertjänst
Foto: Colourbox

Tandvårdsstöd bör gå till dem med störst vårdbehov

Äldre har i regel sämre tandstatus, men det krävs mer än höjt tandvårdsbidrag för att de ska söka hjälp skriver Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande för Praktikertjänst.

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-10-06

I höstbudgeten som presenterades för omkring två veckor sedan gör regeringen en ansats att försöka förbättra munhälsan hos delar av befolkningen genom att höja det allmänna tandvårdbidraget (ATB) från dagens 150 kronor till 300 kronor för personer mellan 65 och 74 år.

Samtidigt föreslås vissa justeringar gällande att statligt tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs från och med året när patienten fyller 24 år.

Regeringens förslag är naturligtvis välkomna, men frågan är om de riktas mot rätt målgrupper och om pengarna hade kunnat användas mer effektivt för att ytterligare förbättra munhälsan.

… en majoritet vill se att pengarna också omfördelas från yngre till äldre patienter, eftersom äldre generellt har sämre munhälsa och ett större vårdbehov.

Praktikertjänst är Sveriges största vårdföretag med över 9 000 medarbetare i hälso- och sjukvården. Genom Praktikertjänst Hälsopanel har vi nu frågat 355 tandläkare i våra verksamheter om båda förslagen.

Nära 80 procent bedömer att höjningen inte kommer få fler äldre med sämst munhälsa att uppsöka tandvården och en majoritet anser dessutom att förslaget är övervägande fel för att uppnå bättre munhälsa.

Undersökningen visar även att en majoritet vill se att pengarna också omfördelas från yngre till äldre patienter, eftersom äldre generellt har sämre munhälsa och ett större vårdbehov.

För att få fler äldre med dålig munhälsa att i större utsträckning besöka tandvården krävs andra åtgärder. Många av de som deltagit i undersökningen föreslår därför en sänkning av högkostnadsskyddet – som idag aktiveras vid 3 000 kronor – till mellan 2 000 och 2 500 kronor för att få fler äldre att besöka tandvården.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att dålig tandstatus inte alltid är en fråga om ekonomi. Det behöver också satsas på breda informationskampanjer om vikten av god tandhälsa för att hålla sig frisk.

Men det är munhälsa – och inte ålder – som bör vara avgörande för tandvårdsstöd. Satsa därför i större utsträckning på patienter med stora vårdbehov, och där finns framförallt många sköra äldre som inte har haft samma möjligheter som dagens barn och tonåringar att besöka tandvården.

Urban Englund,
styrelseordförande Praktikertjänst och leg. tandläkare

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-10-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas