Personligt | Fridell / Nilsson

Ulf Kristersson måste bort!

Efter Ulf Kristerssons uttalanden i dagens SvD Näringsliv är inte frågan bara vilka förändringar som ska ske i pensionssystemet. Nu är den i stället hur länge vi pensionärer ska tolerera att en person i ansvarig ställning ska få vara kvar och hindra att vi pensionärer får vår rättmätiga del av välståndet i landet.

Publicerad 2013-04-08

Ulf Kristersson är riksdagsman.I den egenskapen har han för egen del lyckats få en pension som är vida bättre än vad vanliga medborgare får.
Ulf Kristersson är också förvärvsaktiv. Han har för den gruppen lyckats få löner som är mycket bättre än de får som inte längre kan arbeta.
Enligt de senaste löneavtalen kommer lönen per år nominellt att öka med 2,3 procent. Inkomstpensionen ökar med 1,6 procentenheter mindre, med 0,7 procent. Efter avdrag med inflationen är resultatet negativt. Dessutom slår bromsen ofta till och sänker pensionerna ytterligare.
Vi pensionärer får nu som grupp inte någon del av det välstånd som vi har varit med om att skapa. Jämfört med de förvärvsarbetande, och ännu mer jämfört med riksdagens ledamöter som bestämmer över oss, är vi andra eller tredje klassens medborgare. Efter hand drabbar denna åldersdiskriminering också blivande pensionärer.
Det har talats om att det förekommer ett krig mellan generationerna. Ulf Kristersson är en av generalerna i kriget mot de äldre. Han måste fråntas sina befogenheter. Helst omedelbart. I annat fall kommer det att drabba hans parti vid nästa val. Vi pensionärer är en fjärdedel av dem som får rösta. Vi måste se till att den riksdagsman, det parti eller den partigrupp som behandlar oss så illa, inte ska få fortsätta att skada oss.

Ingvar Fridell, Danderyd,

Göte Nilsson, Björkvik

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas