Skatten sänks men pensionärer förlorare
Nyheter
Lägre nettopension trots skattesäkning Colourbox

Skatten sänks men pensionärer förlorare

Regeringen sänker skatten för landets pensionärer från årsskiftet med 2,5 miljarder. Det ger cirka 100 kronor mer i månaden. Men eftersom bromsen snart sänker pensionerna på nytt blir pensionärerna stora förlorare.

Publicerad 2013-09-23

SPF är mycket kritiskt. Eftersom regeringen också går fram med ett femte jobbskatteavdrag på tolv miljarder ökar klyftan mellan löntagare och pensionärer ytterligare.
Dessutom slår bromsen i pensionssystemet till från årsskiftet. Effekten blir omkring 200 kronor lägre pension i månaden. Trots skattesänkningen kommer alltså Sveriges inkomstpensionärer att gå 100 kronor back varje månad under 2014.

Hösten 2013 är het när det gäller äldres ekonomi. Förutom skattesänkningen i regeringens budget är pensionssystemet satt under lupp i en rad utredningar.
SPF har i två remissvar, gemensamt med de övriga rikstäckande pensionärsorganisationerna, lagt fast sin uppfattning:
•         PPM-systemet bör läggas ner. Systemet har en lång rad allvarliga brister. Pensionsspararnas pengar bör i stället gå till inkomstpensionssystemet.
•         Pensionsåldersutredningen får grönt ljus, men på ett grundläggande villkor: arbetsmiljön och arbetsmarknaden måste reformeras så att äldre verkligen ges praktisk möjlighet att arbeta längre.
I samband med att pensionärsorganisationerna i början av september uppvaktade finansminister Anders Borg (M) med krav på lika skatt på lön och pension framkom att även finansministern tycks kritisk till delar av dagens pensionssystem.
Borg framhöll på mötet med pensionärsledarna att han vill se ett pensionssystem med en teknisk lösning som hindrar att pensionerna sänks. Det är olyckligt med ett system som svänger så kraftigt att pensionerna kan sänkas via den så kallade bromsen.
Beskedet kommer i samband med att den mäktiga Pensionsgruppen står i begrepp att komma med förslag till hur pensionssystemet kan förändras.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas