Nyheter

Nära en miljon pensionärer kräver: lägg ner PPM

PPM-systemet är stötande och ger extrema utfall. SPF och övriga pensionärsorganisationer skräder inte orden i sitt remissvar till regeringen.

Publicerad 2013-09-11

Nu väller remissinstansernas reaktioner på utredningen om Premiepensionens framtid in till finansdepartementet.

SPF har nu samordnat sin uppfattning med de övriga fyra rikstäckande pensionärsorganisationerna och gett beslutsfattarna besked.

Därmed har man omkring 900 000 organiserade pensionärer i ryggen.

Det är raka besked som den parlamentariska Pensionsgruppen med regeringspartierna och Socialdemokraterna nu får på sitt bord: avveckla systemet!

Utredningens grundfråga är visserligen att hitta förbättringar av nuvarande system. Men något alternativ till premiepensionen som sådan presenteras inte, konstaterar pensionärsorganisationerna.

”Vi menar emellertid att det inte bara finns olika vägval för premiepensionen utan även vägval om premiepensionen, att helt avveckla premiepensionssystemet.”

Hur vill då pensionärerna ha det?

Först och främst föreslår man att PPM-systemets tillgångar överförs till inkomstpensionssystemet.

”De enskilda premiepensionsspararnas behållning överförs till samma sparares nominella konton i inkomstpensionssystemet.” poängterar de fem pensionärsorganisationerna och försöker därmed en gång för alla klarlägga för den fortsatta debatten att dagens sparare inte skulle bli av med en enda krona.

Organisationerna har också ett andrahandsförslag, om inte det första skulle gå igenom. Det går ut på att PPM-systemet kan stängas nu och att avgiften på 2,5 procent av de pensionsgrundande inkomsterna i fortsättningen förs över till inkomstpensionssystemet.

Pensionärernas organisationer lyfter fram några principiella skäl för kravet på avveckling:

• Ett tvångssparande i ett offentligt system är inte förenligt med att den enskilde pensionsspararen står all risk för resultatet av sparandet.

• Systemet ger en mycket stor spridning av resultatet. Det kan skilja mellan -8 procent och +18 procent, vilket beskrivs som ”stötande”. Ett offentligt system med sådana ”extrema utfall” är oacceptabelt, anser pensionärsorganisationerna.

Organisationerna listar en rad ytterligare skäl för kravet på avveckling: spararnas ointresse, okunskap och brist på aktivitet, exempelvis. Men också PPM-systemets kostnader och avgifter liksom premiepensionens magra resultat:

”Slående är att de offentliga fonderna i hela pensionssystemet – AP-fonderna inklusive Sjunde AP-fonden, även kallat icke-valsalternativet – presterar bättre än övriga premiepensionsfonder.”

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Det är PPM

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. 16 procent går till inkomstpensionssystemet. SPF vill att allt – 18,5 procent – ska gå till inkomstpensionssystemet.

Premiepensionens storlek beror på hur de fonder den enskilde har valt har utvecklats. Den som inte gjort ett eget val av hur premiepensionen ska placeras får sina pengar i förvalsalternativet AP7 Såfa.
Alla som är födda 1938 eller senare tjänar in till sin premiepension.

Här kan du läsa pensionärsorganisationernas yttrande i sin helhet.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas