Nyheter

Trycket ökar på PPM-systemet

Allt fler kritiska röster höjs mot Premiepensionssystemet. LO går på SPFs linje och kräver nedläggning av systemet.

Publicerad 2013-09-12

– För över pengarna till inkomstpensionssystemet i stället, framhåller LO i sitt remissvar till regeringen.

LO-ekonomerna Mats Morin och Renée Andersson anför en rad argument.

• förvaltningen är dyr
• avkastningen varierar alltför kraftigt över tid
• rådgivarnas höga avgifter ger inte bättre resultat än för den som inte anlitar rådgivare

”Det är helt oacceptabelt att personer med samma livsinkomst ska få helt olika pensioner enbart beroende på hur lyckosamma de varit i sitt placeringsval”, säger LOs förste vice ordförande Tobias Baudin i en kommentar.

Pengar som var avsedda till framtida pensioner försvinner i vinster till fondbolag och försäkringsrådgivare, anser LO som nu vill se att en statlig utredning tittar närmare på hur avskaffande ska genomföras.

Men PPM-systemet och dess grundidé har sina försvarare också. Fondbolagens förening avvisar helt de förslag som utredningen lägger fram.

”Jag har full respekt för dem som inte vill göra ett eget val, men det bör man också ha för dem som vill ha möjligheten att välja”, skriver föreningens vd Pia Nilsson.

Pensionsmyndigheten stöder utredningens förslag om ett avgiftstak för fonderna, men avstår att ta ställning i en rad avseenden som man anser vara politiska. Exempelvis om man ska acceptera stora olikheter i pensionsutfall för olika individer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Premiepensionerna

2012 fanns 6,5 miljoner pensionssparare och pensionärer med premiepension.

I genomsnitt har dessa 73 000 kronor på sitt pensionskonto.

Den genomsnittliga årsavkastningen sedan starten och fram till 2012 är 3,5 procent.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas