Nyheter

Pensionärer skeptiska till Pensionsåldersutredning

Kommentarerna till Pensionsåldersutredningen är skeptiska och kritiska från pensionärsorganisationerna.

Publicerad 2013-04-10

SPFs ordförande Karl Erik Olsson säger i ett uttalande på SPFs hemsida att det är bra att utredningen föreslår åtgärder på arbetsmiljöområdet och att äldre ska kunna utveckla sin kompetens.

– Många pensionärer orkar idag inte jobba fram till 65, säger Karl Erik Olsson men ser en risk för att utredningens förslag inte räcker.

– Att justera upp minimiåldersgränserna är ett slag i luften om samhället inte samtidigt stödjer och hjälper äldre i arbetslivet.

– SPF arbetar aktivt för att attityder till äldre ska bli mer positiva bland annat för att underlätta för äldre på arbetsmarknaden. Vi vill också stödja dem som vill fortsätta att arbeta efter 65 och 67 år genom att starta egna företag, understryker Karl Erik Olsson i uttalandet.

Odemokratisk hantering
PRO ifrågasätter starkt att avgöranden om pensionsreformen ska ske i den slutna Pensionsgruppen.

– Enligt socialförsäkringsministern kommer avgöranden om pensionsreformen att ske i pensionsgruppen, en mycket sluten grupp som inga organisationer har tillträde till. Jag tycker att det är mycket märkligt att denna fråga som Kristersson själv anser vara ”vår tids viktigaste” inte ska behandlas öppet av Riksdagen. Enligt min mening sätts demokratin ur spel, säger PROs ordförande Curt Persson.

Ändrar attityder
Andra kommentarer är försiktigt positiva till starkt kritiska.

SEB:s välfärdsekonom Jens Magnusson är i positiv. Han har tidigare varnat för att höjningen av den faktiska utträdesåldern ur arbetslivet gått för långsamt, något som kommer att leda till att pensionsnivåerna kommer att bli ohållbara för många framtida pensionärer, rapporterar Pensionsnyheterna.

Han säger att många av de förslag som Pensionsåldersutredningen nu lägger fram kan få effekter, särskilt den nya riktåldern.

– Om man från myndigheter och andra börjar kommunicera den nya riktåldern för vars och ens pension, är det inte otroligt att det får ett visst genomslag på beteendet. Särskilt om man väljer att kalla alla uttag innan riktålder för förtida uttag, säger Jens Magnusson.

Förhandlar gärna
LO hör till de hårdaste kritikerna.

– De får gärna föreslå en pensionsålder som är 100 år. Våra medlemmar orkar ändå bara jobba tills de är 61 år, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.

– I dagens slimmade organisationer och tuffa arbetsmiljöer är det orimligt att förvänta sig att människor ska orka arbeta längre. Men vi från LO sätter oss gärna i trepartssamtal och diskuterar förutsättningarna för att människor eventuellt ska kunna arbeta högre upp i åldrarna, säger Tobias Baudin.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas