Nyheter

800 000 pensionärer sågar Pensionsgruppen

"Vi såg fram emot förslagen och hade hoppats att Pensionsgruppen skulle ha tagit till sig av de förslag vi pensionärsorganisationer tidigare presenterat. Men icke!" Det skriver de fem rikstäckande pensionärsorganisationernas ordförande i en starkt kritisk debattartikel i Dagens industri.

Publicerad 2014-04-08

Nyligen presenterade de fem partierna i Pensionsgruppen sina sedan länge och med stor spänning emotsedda förslag. Nu kommer pensionärsorganisationernas samlade dom.

– Vi har föreslagit flera olika lösningar för att stärka finansieringen av pensionssystemet, bland annat att fortsättningsvis överföra premiepensionssystemets avgiftsinkomster till inkomstpensionssystemet. Det enda Pensionsgruppen mäktade med i detta sammanhang var att premiepensionsavgiftens storlek ska fortsätta diskuteras, skriver de fem i debattartikeln.

– Inte ens några siffror kring denna avgifts storlek, eller några andra konkreta förslag på lösningar för att lösa pensionssystemets underfinansiering framkom.
Besvikelsen är också stor över att Pensionsåldersutredningens alla förslag helt hänger i luften.

– Det enda besked som kom var att arbetsmarknadens parter bör diskutera hur vi ska kunna arbeta fler timmar och hur man ska få rätt att kvarstå i anställning till 69 års ålder. Frågor som rör arbetsmiljö, ett flexiblare arbetsliv för äldre och de mycket negativa attityderna mot äldre på arbetsmarknaden lyser med sin frånvaro.

Inte heller den exceptionella bromsen lyckades Pensionsgruppen lösa ut på ett rimligt sätt, anser pensionärsorganisationerna. Politikernas löfte när pensionssystemet infördes på 1990-talet var att inkomstpensionerna skulle följa löneutvecklingen.

I stället har lönerna ökat med 15 procent sedan 2009 och pensionerna minskat med 2,6 procent, sedan bromsen sänkt pensionerna under tre år av de senaste fem åren.

– Pensionsgruppens förslag att smeta ut bromsens negativa effekter över flera år är definitivt ingen garanti för att bromsen inte slår till igen, och sänker pensionerna på nytt. Grundproblemet kvarstår således.

Till denna orättvisa kommer pensionärsskatten, fortsätter de fem företrädarna vars organisationer har ungefär 800 000 pensionärer som medlemmar. Sedan 2007 har ett genomsnittligt pensionärshushåll betalat 100 000 kronor mer i skatt än ett löntagarhushåll med samma inkomst.

Pensionärsledarna skriver att de politiska partierna inte vill ha dessa frågor i valrörelsen, något som i sig är allvarligt då detta berör miljontals väljare.

– Vi kommer att göra allt för att hålla debatten levande hela tiden fram till valet och även därefter. Vi är inte så gamla och trötta som ledande politiker tycks önska!

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hela inlägget här

De fem bakom inlägget:

Karl Erik Olsson, ordförande SPF
Sten-Gunnar Hedin, ordförande RPG
Curt Persson, ordförande PRO
Jöran Rubensson, ordförande SPRF
Sam Sandberg, ordförande SKPF

Här kan du läsa hela inlägget.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas