Pensioner: Bromsen dämpas och pensionsåldern höjs
Nyheter | Pensioner
Pensionsgruppen vill ändra bromsen och införa höjd pensionsålder Foto Peter Söderlund

Pensioner: Bromsen dämpas och pensionsåldern höjs

Svängningarna i dagens pensionssystem ska begränsas. Det har de fem partierna i riksdagens Pensionsgrupp enats om. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) betonar att partierna har lyssnat på pensionärsorganisationerna

Publicerad 2014-03-12

Vid en välbesökt pressträff på onsdagseftermiddagen presenterade riksdagens Pensionsgrupp flera förändringar i dagens pensionssystem. Efter en rad samtal med pensionärsorganisationerna, däribland SPF, vill nu de fem partierna i Pensionsgruppen dämpa svängningarna i systemet. Effekten av den så kallade bromsen ska med andra ord dämpas.
– Det ska bli mindre gas och broms. Vi tar fasta på pensionärsorganisationernas synpunkter. Kritiken har varit giltig och välformulerad, säger Ulf Kristersson.

I framtiden ska alltså utvecklingen av inkomstpension bli jämnare. Hur det ska gå till är dock oklart. Någon garanti för att bromsen inte ska slå till igen finns inte. Det finns i dagsläget inga skarpa förslag och ett omfattande utredningsarbete återstår.

SPF:s förbundsordförande Karl-Erik Olsson är nöjd med att pensionsgruppen lyssnar på pensionärsorganisationerna.
– Det är positivt att de går ut med detta. Det visar att man har lyssnat på våra krav, säger han.
När det gäller tidpunkten för Pensionsgruppens presentation finns ingen baktanke, försäkrar Ulf Kristersson.
– Det är ett paket och vi ville ha det samlat. Snart går vi in en valrörelse och det finns ingen anledning att fortsätta den här diskussionen då.

Samtidigt öppnar Pensionsgruppen för en förändring av premiepensionen. I stort sett vill gruppen bort från den begränsning i värdeutvecklingen som ett oavsiktligt val kan innebära. Karl-Erik Olsson välkomnar öppningen, men slår fast det är nödvändigt att avskaffa premiepensionssystemet för att det ska få en effekt på bromsen.

I övrigt innehöll dagens presentation inte några större nyheter. Sedan tidigare har regeringen förklarat att den vill höja dagens pensionsålder. I dag får anställda stanna kvar tills de fyller 67 år. Enligt pensionsgruppens förslag höjs den övre pensionsåldern till 69 år.
– Medellivslängden har stigit med två år sedan pensionsreformen antogs. Bromsen är en konsekvens av att vi lever länger, sa Ulf Kristersson.
Både Ulf Kristersson och Tomas Eneroth (S) slog fast att systemets uthållighet är beroende av antal arbetade timmar. Ju längre upp i livet vi arbetar desto högre pension får vi.
– De förändringar som föreslås gäller oavsett hur det går i valet, sa Tomas Eneroth.

Den åldersdiskriminering som finns på arbetsmarknaden måste försvinna. Det ställer även krav på arbetsmiljö och fler människor måste vilja, kunna och tillåtas fortsätta arbeta.

Beträffande pensionsåldern ska pensionsgruppen föra en diskussion med arbetsmarknadens parter. På vilket sätt socialförsäkringssystemet ska förändras vid en höjning av den övre pensionsåldern är i dagsläget oklart.

Antalet AP-fonder ska dessutom bli färre. Dagens fem AP-fonder blir tre och en av dem placeras i Göteborg. Syftet är att uppnå samordningsvinster genom att sänka kostnaden av förvaltningen.

Peter Söderlund

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas