Uteslutna från trygghetsboende
Åsikter | Margret Andersson
Foto: Colourbox

Uteslutna från trygghetsboende

Är det inte meningen att alla skall komma i åtnjutande av trygghet i boendet på sin ålderdom? skriver insändaren.

Publicerad 2013-02-05

I Stockholm är många pensionärer uteslutna från trygghetsboende på grund av att det krävs 3 eller 4 gånger årshyran för att få en lägenhet och det räcker inte pensionen till. Detta borde
debatteras mera. Är det inte meningen att alla skall komma i åtnjutande av trygghet i boendet på sin ålderdom?
Margret Andersson

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.