Vad hände med Hörbarhetsåret i SVT?
Hörbarhetens år till ingen nytta i svt Foto Colourbox
Personligt | Hans Collinder

Vad hände med Hörbarhetsåret i SVT?

Varför göra en satsning på Tittarombudsman och Hörbarhetsår och varför engagera en utomstående grupp, när man efter bara några år helt frångår ambitionerna?

Publicerad 2012-03-20

SVT verkar nu arbeta helt på tvärs mot andan i Hörbarhetsåret 2007. Vid det avslutande mötet med den grupp som engagerats av SVT för Hörbarhetsåret, fick vi försäkringar om ambitionerna att öka hörbarheten i programmen av Eva Hamilton. Nu tycks detta löfte vara helt bortblåst.

Programmen Antikrundan, Dokument inifrån, Dokument utifrån, Kobra, Plus, med flera är fyllda med nonsens-musik och annat oljud. Uppdrag granskning har, hittills på senare tid, presenterat två program, vilka varit helt befriade från ljudteknikernas klåfingrighet, då man äntligen kunnat slappna av och slippa irriteras under hela programmen.

När man läser de två skrifter som gavs ut med instruktioner till de anställda, saknas tillräckligt tydliga anvisningar om allt skräpljud som ligger utanför de talade inslagen. På- och avannonser samt introduktioner är fulla av meningslösa inslag av musiksnuttar eller annat oljud. Dessutom ofta med hög ljudvolym. Det är väldigt sällan lugn och ro, inte ens i naturprogrammen kan man finna frid och få njuta av de verkliga, naturliga ljuden. Det står dock på ett ställe ”Ett noggrant övervägande skall göras om det alls är nödvändigt att använda musik.”

Att man stör med musik i bakgrunden av intervjuer är tyvärr mycket vanligt i många inslag. Varför är endast Rapport, än så länge, fritt från störande musik? I vissa lokalnyheter har man dessutom ett swishande oljud i övergången mellan inslagen med en nedrullande symbol. Audiovisuella lekstugor, till vilken nytta?

Detta visar tyvärr att SVT helt går på tvärs emot andan i Hörbarhetsprojektet 2007. Varför göra en satsning på Tittarombudsman och Hörbarhetsår och varför engagera en utomstående grupp, när man efter bara några år helt frångår ambitionerna?

För oss c:a 1,5 miljoner hörselskadade och förmodligen lika många äldre, är detta en ren plåga.

Detta skulle väl vara ”public service” och inte reklamfinansierat, där man leker fullt ut med ljud och bild? När kommer en ny Tittarombudsman att anställas? Han/hon kommer att ha mycket att arbeta med. Om det är budgeten som kärvar, finns det säkert en eller annan klåfingrig ljudtekniker, som kan friställas till tittarnas fördel.
Varför inte bilda en grupp av personer, fristående från SVT, som kan förhandsgranska de mest populära programmen, periodvis, och komma med synpunkter? Då skulle SVT få omedelbar feedback från utomstående. Förutsättningen är givetvis en vettig spridning i ålderskategorier och med såväl hörande som hörselskadade.

Hans Collinder
En av flera mycket besvikna deltagare i Hörbarhetsåret

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas