Åsikter | Hans Eisner, Pensionär

Vakna politiker ”Vi flytt int”

Vi vill också flytta till mindre boende men vi har inte råd skriver insändaren.

Publicerad 2013-02-07

Inlägg till Debatten i Veteranen 2013 nr 1. av Tomas Ernhagen ”Flyttskatt”.
Bedrövlig läsning men inget händer våra politiker är inte intresserade av att få loss större bostäder till större familjer? Av 6 miljoner bilr det kvar 273 600.- Varför tar man inte hänsyn till inflationen i dom fallen?
Dom 380 000 satsade pengar 1969 är 2012 värda 3 081 625,44 en förändring/inflation på 710,95 %.
Om man säljer sin bostad behöver man naturligtvis införskaffa nytt boende som även den kostar pengar .
Om det nu skulle bli kvar en slant efter att man har tagit hänsyn till inflationen och kostnaden för nyanskaffandet till nytt boende skulle den eventuella vinsten vara beskattningsbar?
Vi sitter i samma båt vi vill också flytta till mindre boende men har inte råd med det.
VAKNA POLITIKER” VI FLYTT INT”

Hans Eisner, Pensionär

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.