”Valfriheten bra för hörselskadade”
Åsikter | Åsa Moberg, Bertil Allard
Foto Colourbox

”Valfriheten bra för hörselskadade”

I senaste numret av Veteranen, i en bilaga, fick Hörselskadades Riksförbund (HRF) beskriva sin syn på den framtida hörselrehabiliteringen (=hörapparatutprovningen). Till bilden hör att HRF såväl i Skåne som i Stockholm intensivt har arbetat emot de förslag som Alliansmajoriteten genomfört i Region Skåne och Stockholms Läns Landsting. Vid sin sida har man haft Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi tycker att det hade varit rimligt att andra åsikter än HRF:s fått komma till tals.

Publicerad 2011-12-05

Den 8 december presenterar den av äldreomsorgsminister Maria Larsson tillsatta utredningen om utvidgat ”Fritt val av hjälpmedel” sin rapport. Den förhandsinformation som utredningen redovisat tyder på en fortsatt utbyggnad, även inom hörselrehabilitering, trots HRF:s protester.

HRF har ungefär 30 000 medlemmar. Antalet hörselskadade uppgår till 1,2 miljoner, enligt HRF:s egna beräkningar, varav ungefär hälften skulle behöva hörapparat, fortfarande enligt HRF:s egna uppskattningar. Av dessa har idag 300 000 hörapparat. Vi är ganska säkra på att Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har fler med hörapparat i medlemskadern än HRF, eftersom hörselnedsättning är så tydligt åldersrelaterad.

Vi kan bara beklaga att rapporten från revisorerna i region Skåne om ”Fritt Val i hörselrehabiliteringen” inte har redovisats. Så här skrev man bland annat:
a) Förändringarna i steg ett har varit positiva ur ett brukarperspektiv. Effekter är avsevärt bättre tillgänglighet och hög och likvärdig kvalitet.
b) Hörselverksamheten har blivit mer enhetlig i Regionen.
c) Tidigare oklara ansvarsförhållanden har nu förtydligats. Gränssnittet mellan audionommottagningarna och andra enheter, t.ex. hörsel- och dövenheten samt bland annat öronklinikerna vid sjukhusen bedöms fungera väl.

Åsa Moberg
Författare, samhällsdebattör

Bertil Allard
Styrelseordförande Hörsam

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas