Åsikter | Rolf Sturup

”Varför ska de gamla alltid komma i andra hand?”

Man måste besinna sig och överväga vilka ägandeformer för äldreomsorg som är lämpliga.

Publicerad 2012-03-05

ÄLDREOMSORGEN. Det är mycket positivt att både Karl-Erik Olsson och Veteranen så tydligt tar ställning för en rättvis beskattning av pensionärer och en värdig äldreomsorg.
I den politiska debatten används av taktiska skäl positivt laddade ord som ”valfrihet”, ”mångfald”, ”entreprenörskap” etc för att ge tvivelaktiga experiment en positiv framtoning. Vi måste dock slå fast att det inte är vad du säger utan vad du i praktiken gör, som är avgörande.

Ta nu detta med riskkapitalbolag och börsbolag inom äldreomsorgen. Börja med att definiera begreppen. Båda bolagsformerna leds av näringslivets elit som brukar beskrivas som handlingskraftiga och ha hårda nypor och med starka kapitalintressen i ryggen. Gemensamt för riskkapitalbolag är att de under ett fåtal år, ca 5 år, ska skapa företag med hög lönsamhet för att därefter säljas vidare med en god. förtjänst.

Gemensamt för övriga börsbolag är att bedriva verksamhet, som både på kort och lång sikt ger en god avkastning i form av aktieutdelning och värdestegring till aktieägarna. Det är ju i dessa bolag vi själva vill placera våra besparingar i. Dessa företagsformer är ypperliga för produktion av mobiler, bilar, tvättmedel etc.

Nu vill vår politiska elit använda dessa företagsformer i äldreomsorgen och byta ut ovanstående produkter mot gamla människor, som både är skröpliga och dementa. Hur ska dessa gamlingar bli ”lönsamma” och ge en god ekonomisk värdestegring, då intäktssidan är given genom avtal med kommuner och landsting. Då återstår kostnadsidan, som till allra största delen består av personal. Vi kan bortse från matkostnader och blöjor som bytes efter att de har vägts.

Jag är inte främmande för andra aktörer inom äldreomsorgen, men man måste besinna sig och överväga vilka former som kan vara lämpliga och ha rätt värdegrund.
Det är föga fruktbart attt skapa ett digert regelverk eller diskutera olika missförhållanden om upplägget i grunden är fel från början.

Barbro Westerholm i i dagarna i en debatt i riksdagen ”varför ska de gamla alltid komma i andra hand?” Hon hänvisade också till Marit Paulsson som lär ha sagt ”Varför kan vi inte ge våra gamla den kärlek och omsorg, som vi ger våra barn, när de är små?”

Rolf Sturup

 

 

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas