Åsikter

Vinster i välfärden måste få finnas men får inte vara stora

Publicerad 2013-09-23

Enligt uppgifter i tv kommer idag 23/9 vinsten i välfärden att diskuteras i regeringskansliet.

Om vi har uppfattat diskussionsfrågan rätt – om det ska få, eller inte få, förekomma sådana vinster – är frågan fel ställd. Att helt förbjuda vinst är orealistiskt. Det finns nu många företag som bedriver olika former av välfärd grundad på vinst, som skulle förbjudas. Vinsten kan inte heller beräknas genom att olika delposter kan manipuleras. I stället bör kvaliteten vara grund för verksamheten. Motsvarande gäller också för skolan.

Beställaren – i regel kommunen eller landstinget – bör besluta hur kvaliteten bör vara i fråga om bemanning och kompetens hos personalen. Detta kan ske objektivt. De bör erbjuda utförare – privata företag och samhällsanknutna – att inkomma med anbud. För att få uppdrag måste dessa erbjuda ett ganska lågt pris med en begränsad säkerhetsmarginal. Om de lyckas utföra uppdraget väl blir denna säkerhetsmarginal en låg vinst.

För att fungera måste villkoren vara lika för alla. Riskkapitalbolag, som betalar lägre skatt genom att utnyttja räknesurrar och skatteparadis, bör inte få uppdrag, inte heller utförare vilkas kostnader delvis betalas av skattemedel.

Genom denna modell kommer kvaliteten att bli god utan att det uppkommer några stora vinster.

Ingvar Fridell, Danderyd. Göte Nilsson, Björkvik

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas