Nyheter

Så vill S begränsa vinster i välfärden

Socialdemokraterna konkretiserar nu hur man vill begränsa bolagsvinster i välfärden. Kritik kommer från vänster och höger.

Publicerad 2014-03-21

Det är genom nationella kvalitetslagar som tydliga krav ska ställas innan privata utförare får etablera sig i välfärden.

Konkret innebär det att företag som sparar för mycket på personal ska få lägre ersättning.

– Personaltäthet och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande verksamhet i kommuner och landsting, skriver partiet i ett PM.

S säger också nej till avknoppningar av verksamheter till underpris och hävdar att skolkonkurser och vårdskandaler är uttryck för svag styrning av välfärdsverksamheterna.

– Vi vill städa upp i välfärden genom nationella kvalitetslagar och bemanningskrav, sade partisekreteraren Carin Jämtin på en pressträff när förslaget presenterades under torsdagen.

S räknar med att bara inom äldreomsorgen skulle nära en miljard kronor kunna återföras till verksamheten i stället för att gå till bolagsvinster.

Den exakta utformningen av bemanningskraven vill S låta utreda.

Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius anser att S börjar i fel ände.

– Det måste vara den verkliga kvaliteten som är avgörande, inte lösa antaganden om sambanden mellan personalkostnader och kvalitet.

– All vård och omsorg måste följas upp – den som levererar god kvalitet ska premieras, och den som inte förmår att leverera tillräckligt bra kvalitet ska inte få fortsätta, säger Håkan Tenelius och understryker att det måste gälla både privata och offentliga enheter.

Vänsterpartiet som helt vill förbjuda bolagsvinster anser att S-förslaget är för svagt.

– Det här räcker inte för oss, säger partiledaren Jonas Sjöstedt till DN.

Anna Kinberg Batra, Moderaternas gruppledare och finansutskottets ordförande i riksdagen, är kritisk till Socialdemokraternas besked. Kan verkligen Socialdemokraterna garantera att människor i framtiden kan välja på olika utförare, undrar hon.

– Carin Jämtins uttalanden väcker viktiga frågor om hur kvalitet och tillsyn skulle kunna säkras om Socialdemokraterna skulle bilda ett regeringsalternativ. Hur ser hon till exempel på Vänsterpartiets hårda krav på stopp för möjligheten att välja förskola och skola? säger Anna Kinberg Batra till Aftonbladet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

S föreslår

Fem grundkrav förs fram i S-förslaget, bland dem:

Om de privata verksamheterna har en väsentligt lägre personaltäthet/kostnader så ska kommunerna och landstingen ha rätt att hålla inne med motsvarande belopp till de privata aktörerna.

Privat verksamhet som inte följer gällande regelverk och bemanningskrav och som inte rättar sig ska stängas.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas