Lång väg att gå till eget kollektiv
Boende | TEMA: SÅ VILL VI BO!

Lång väg att gå till eget kollektiv

Hur vill jag bo när jag blir äldre? Det är en fråga alla borde ställa sig redan i 50–60-årsåldern, tycker Kerstin Kärnekull, 70 år, arkitekt och forskare.

Publicerad 2013-06-27

Alldeles för få vill, vågar eller orkar tänka på det. Men det tar tid att komma fram till vad man egentligen vill, säger Kerstin Kärnekull.
Själv bor hon sedan 20 år i kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm, ett 40+boende »för andra hälften av livet«.
Sedan 1976 ingår Kerstin i forskargruppen Bo i Gemenskap (BIG) som utforskar »någorlunda annorlunda boendeformer«. Bland annat innebär det kollektivhus som bygger på samarbete, inte köpta tjänster. Genom åren har det blivit många studiebesök och flera böcker.
– Det vi framför allt möter är värdet av ett socialt kontaktnät. För en riktigt bra ålderdom behöver man många människor omkring sig och det ska man börja med tidigt – för att ha glädje av när man behöver det mer, resonerar Kerstin.
I takt med att vi äldre blir allt fler kommer också allt mer tal om att tänka till själv. Samhället kommer inte att lösa problemen åt oss, som Kerstin ser det.
Många grupper i landet talar om att bo ihop, men de har lång väg att gå.
I april kommer Kerstin Kärnekull ut med två nya böcker som tagits fram med stöd av Hjälpmedelsinstitutet: Bygga seniorboende tillsammans, av Kerstin och Ingela Blomberg, och Äldres boende – exempel och idéer från Danmark, England, Nederländerna och Tyskland, av Kerstin i samarbete med ytterligare tre författare.

Tipslista

Kerstin Kärnekulls tips för dem som vill skapa ett eget seniorboende
Bilda en startgrupp som pratar igenom hur ni vill bo och leva.
Bilda tidigt en ideell förening med ordförande och stadgar.
Ordna möten, annonsera, kontakta tidningar för att berätta att ni är på gång.
Öppna gruppen för nya medlemmar – ni behöver bli många.
Gör studiebesök tillsammans för att lära och se vilka möjligheter som finns.
Sätt er in i kommunens bostadsbyggnadsprogram och planer för äldres boende.
Kontakta kommunens politiker och tjänstemän och berätta vad ni vill.
Hitta kloka och erfarna samarbetspartners – bostadsföretag, arkitekter, projektledare.
Satsa på gemensamma lokaler, krymp den privata bostadsytan för att hålla kostnaderna nere.
Räkna med att det mesta blir annorlunda än ni tänkt, men ändå bra. Och ha roligt under tiden – allt måste bygga på lust!

Mer information om olika kollektivboenden finns på www.kollektivhus.se

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas