Hjälp barnen sörja som vänner
Foto: Colourbox
Ekonomi & juridik | Efterlevande

Hjälp barnen sörja som vänner

Som förälder vill man inte att ens bortgång ska leda till bråk mellan barnen. Skriv ner dina önskemål så får dina efterlevande bra förutsättningar att ta sig igenom arvskiftet utan osämja.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2019-10-31

”Jag vet precis hur pappa ville ha det.”
”Nej han har alltid sagt att det är så här det ska vara.”
När en förälder går bort väcks många känslor till liv. Samtidigt ställs det krav. Mitt i sorg, saknad och ånger över sådant som inte blev sagt förväntas barnen hantera begravning, bouppteckning och arvskifte. Det leder lätt till konflikter.
– Ju mer man har dokumenterat och fått ner skriftligen desto bättre, säger Lisa Cahlman-Friis, jurist på Familjens Jurist.

Arkivtjänster

Idag erbjuder många begravningsbyråer arkivtjänster, där man kan spara information till sina efterlevande. Det kan röra sig om önskemål kring begravning, om man vill få sin Facebooksida omvandlad till minnessida eller vilka försäkringar man har. Du kan lägga till och ändra information allt eftersom.
– Informationen i Lavendlaarkivet sparas i en krypterad databas. Arkivet kontrolleras sedan automatiskt mot dödsfallsregistret och när någon dör skickas innehållet ut till den angivna kontaktpersonen, säger Timothy Prellwitz, chefsjurist på begravnings- och juristbyrån Lavendla.

Muntliga löften

Vad gäller Fonus tjänst Vita arkivet är det bäst om arvingarna kontaktar en begravningsbyrå för att vara säkra på om det finns något i arkivet eller inte.
I den bästa av världar är barnen överens. Men frågan om pengar och arv kan väcka gamla oförrätter från barndomen till liv. En vanlig fallgrop är då föräldern gett muntliga löften men inte lämnat efter sig någonting skriftligt över huvud taget, menar Lisa Cahlman-Friis.
– Allt du äger räknas som en tillgång i din kvarlåtenskap. Har du inte skrivit någonting om en specifik tavla så kan det bli bråk om just den tavlan.

Barn har alltid rätt till sin laglott när en förälder dör.

Livsbesiktning

En annan fallgrop är att man inte kommunicerar med barnen, menar Nicklas Ekblad Lindbom, chef över juridikavdelningen på Ignis begravningsbyrå.
– Dyker det upp saker som inte alla känner till när en människa avlider kan det bli grund för osämja.
Familjens Jurist erbjuder så kallad livsbesiktning utan kostnad.
– Du pratar med en jurist som bedömer vilka dokument just du bör upprätta. Du får svara på frågor om hur många barn du har. Finns det bonusbarn? Vilka tillgångar har du? Finns det tillgångar utomlands? Vet du hur det blir med ditt arv när du inte finns mer? Vill du att det ska bli så eller att någon annan ska ärva dig? säger Lisa Cahlman-Friis.

Rätt till laglott

Barn har alltid rätt till sin laglott när en förälder dör. Laglotten utgörs av halva arvslotten och delas jämnt mellan eventuella syskon. Finns inget testamente delas hela arvet lika mellan syskonen. Men det är en sak att fördela reda pengar, en annan att dela upp föremål eller fastigheter. Timothy Prellwitz har själv erfarenhet av ett hus i släkten som såldes trots att flera arvingar ville behålla det.
– Den här konflikten hade man som förälder kunnat förhindra genom att skriva testamente där man är tydlig med om man vill att huset ska stanna inom familjen eller säljas och pengarna delas.

Jag vill att ni ska göra så här och jag vill inte att ni ska bli ovänner.

Var tydlig

Över huvud taget kan ett testamente vara till stor hjälp. Det behöver inte skrivas på högtravande juridikspråk med paragrafer utan kan formuleras som ett personligt brev till de efterlevande där man redogör för sina önskemål.
– Skriv ner det som att du pratar med dem i ditt testamente. ”Jag vill att ni ska göra så här och jag vill inte att ni ska bli ovänner”, tipsar Timothy Prellwitz.
Testamentet måste dock uppfylla vissa formkrav. Och ju mer detaljerat det är, desto bättre. Ange till exempel att någonting ska vara din arvinges enskilda egendom om du inte vill att det försvinner ur släkten vid en eventuell skilsmässa.

Klassisk fallgrop

– Sommarställe är en klassisk fallgrop. Säg att man har tre barn som alla har tillbringat sina somrar där, som alla har möjlighet att köpa ut de andra och där ingen vill samäga. Det kan bli en väldigt jobbig sits där ingen har bättre rätt än någon annan utan alla måste komma överens. Förutser man som förälder detta är det klokt att ange hur uppdelningen ska gå till, säger Lisa Cahlman-Friis.
Smycken som både kan ha affektionsvärde och faktiskt värde är en annan vanlig anledning till bråk.

Lappar gäller inte

Vill du att ”Pelle” ska ha tavlan över soffan skriver du det, och anger om den ska ingå i hans lott, eller vara utöver lotten. Du kan till exempel skriva ”Jag vill att Pelle ska ha tavlan, i avräkning på sin lott.”
En sådan angivelse, eller legat, ger i det här fallet Pelle rätten att erhålla tavlan.
– Däremot är det inte juridiskt bindande att sätta lappar på olika föremål, varnar Lisa Cahlman-Friis.

Dokumentförvaring

Är då allt frid och fröjd när man har sitt testamente? Nej. I värsta fall kommer testamentet aldrig till arvingarnas kännedom. Det kanske har försvunnit eller råkat kastas. För säkerhets skull kan du lämna in det för förvaring hos en advokat- eller begravningsbyrå.
Nicklas Ekblad Lindbom tipsar om Dokumentbevakningen som drivs av Begravningsbyråernas förbund.
– Det är en bevakningstjänst där man tecknar avtal för förvaring, i och med att bankfacken avvecklas. När en person avlider får systemet information om det.

Utse en testamentsexekutor

Men även när arvingarna känner till testamentet kan de i vissa fall välja att gå emot det.
– Om alla arvingar är överens om ett annat upplägg kan de verkställa det så, säger Lisa Cahlman-Friis.
För att vara säker på att din vilja respekteras bör du utse en testamentsexekutor. Hen måste enligt lag se till att testamentet följs.
– Skriv med att det finns en testamentsexekutor, gärna någon som är utomstående. Och helst någon som har en viss juridisk kompetens. Det kan underlätta väldigt mycket, säger Timothy Prellwitz. Har man inte utsett en testamentsexekutor är det upp till dödsbodelägarna gemensamt att fördela arvet.

Kan man premiera någon?

Hur gör man då om ett barn har hjälpt till mycket mer än sina syskon? Eller helt enkelt behöver pengarna bättre?
Ärvdabalken som styr fördelningen av arv innehåller inte någon kompensation till den som hjälpt sjuka föräldrar. Men i ett testamente kan du styra över den del av kvarlåtenskapen som inte ingår laglotten. Lisa Cahlman-Friis rekommenderar att man i så fall motiverar varför ett barn premieras framför sina syskon, för att undvika konflikt med övriga arvingar.

Har en gåva inte dokumenterats kan det bli bråk om hur värdefull den ska anses vara.

Förskott på arv eller inte

Vill du förekomma bråk om ett föremål kan du skänka det till ett av dina barn redan nu. Men tänk på att gåvor räknas som förskott på arvet om inget annat anges.
– Ger man bort saker innan sin bortgång ska man alltid dokumentera det i ett gåvobrev där man kan villkora vissa saker, säger Lisa Cahlman-Friis.
– Har en gåva inte dokumenterats kan det bli bråk om hur värdefull den ska anses vara.

Sälj allt

Har du redan gett bort någonting utan dokumentation kan du förtydliga i testamentet om det ska räknas som förskott på arv eller inte. Ju tydligare du dokumenterar desto bättre.
Det mest drastiska och osentimentala sättet att undvika konflikter är att omvandla all sin kvarlåtenskap till pengar. Timothy Prellwitz har inte stött på den här metoden särskilt ofta, men det har Lisa Cahlman-Friis.
– Det är inte helt ovanligt att folk kommer hit och vill att allt ska säljas och vill utse en testamentsexekutor. De kan inte leva med tanken på att det ska bli en utdragen tvist om det här landstället eller den här tavlan.

Underlätta för dina barn vid din bortgång

Foto Colourbox

Aktuell dokumentation
Se till att det finns dokumentation om bankkonton, försäkringar, ägarbevis, avtal och liknande. Men bara sådan dokumentation som är aktuell.
Du kan underlätta mycket för dina efterlevande genom att rensa ut sådant som inte längre är relevant så de slipper leta igenom pärmar med elräkningar från 1992 eller avtal på teveapparater som sedan länge tagits ur bruk.
Har du skrivit ett testamente tidigare och sedan skriver ett nytt är det viktigt att riva sönder det gamla så att det inte blir tvist om vilket som gäller.

Se över bankkonton
Har man gamla bankkonton med noll kronor på kan man spara mycket jobb åt sina efterlevande genom att avsluta dessa konton under sin livstid. Särskilt gäller detta konton utomlands där det kan vara svårt för anhöriga att avsluta bankkonton för en avliden släktings räkning.

Skriv testamente
Ta helst hjälp av en jurist för att skriva testamente. Annars är risken att det lämnas öppet för tolkningar. Även om du själv vet precis hur du menar kan det vara otydligt för andra.
Är det möjligt att låta barnen veta att det finns ett testamente, och kanske någonting om vad det innehåller, kan det vara en fördel. Då kommer det inte som en överraskning.

OBS Viktigt: Ingen av dina arvingar behöver läsa ditt testamente så länge du lever. Du kan hålla det hemligt om du vill.

Exempel på arkivtjänster
Livsarkivet – Sveriges begravningsbyråers förbund
Vita arkivet – Fonus
Lavendlaarkivet – Lavendla
Enkla arkivet – Ignis (en förenklad tjänst. Tillhandahåller även Livsarkivet).

Dölj faktaruta
Frida Andersson Johansson
Publicerad 2019-10-31
senioren-nr-7
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 7 / 2019. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas