Det måste bli lättare att vara anhörig
Foto: Getty Images
Ekonomi | konsument

Det måste bli lättare att vara anhörig

Inga George orkar inte gå in i sin Alzheimersjuke mans e-post varje dag för att se om viktiga brev från Kivra kan ha kommit. Och någon SMS-påminnelse kan hon inte få. Det finns lösningar på det här, svarar Kivra.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-19
Inga George.

Kivra är en digital tjänst där man kan samla och lagra dokument som brev, fakturor och kvitton.
Saker man annars hade haft i pärmar, byxfickor eller i olika pappershögar. Säkert, tillgängligt och bra för miljön, hävdar företaget.
Det håller Inga George med om. Men det finns en märklig och faktiskt allvarlig brist i systemet, menar hon. En brist som slår onödigt hårt mot exempelvis en redan tröttkörd anhörigvårdare.
– Min make Phillip är sjuk i Alzheimer och bor på särskilt boende. Jag sköter genom fullmakt hans olika kontakter med myndigheter och bank och så vidare. Genom att min brevlåda i Kivra är kopplad till hans så kan jag se vad som finns i hans brevlåda.
Men, och det är det här som är problemet, Inga George får inget SMS eller e-postmeddelande när Phillip har fått post i Kivra.
– Det innebär exempelvis att vi missade en tid på Regionsjukhuset och fick förstås en faktura för uteblivet besök. Phillip hade fått en kallelse vi inte visste fanns.
Inga George vände sig till Kivras kundtjänst för att få till en lösning så att inte samma sak skulle inträffa igen.
– Svaret jag fick var att de inte kan lägga in min e-post på hans konto. Det får nämligen bara finnas en unik e-post till varje brevlåda i Kivra.

I stället blev lösningen att sätta Phillips Kivra-konto i ”ett vilande läge”. Det innebär att posten från anslutna avsändare styrs om till pappers-
post.
– Men jag vill ju inte gå tillbaka till att behöva hantera en massa papper och brev och blanketter. Jag vill ha det digitalt. Men det går inte. Jag är tvungen att säga upp min mans brevlåda i Kivra för att få kontroll på den post som myndigheter och andra skickar till honom, säger Inga George.
Det är irriterande och paradoxalt att en senior som föredrar att få viktig post digitalt är tvungen att ta ett steg tillbaka till gammaldags pappershantering, tycker Inga George.
– Varför ska man behöva gå baklänges och beställa allt på papper som skickas per post och som i bästa fall delas ut varannan dag, om den kommer alls? Hur var det med det där papperslösa samhället?

Dessutom kräver kommunen att Phillip har sin folkbokföringsadress på det särskilda boendet.
– Det gör att jag blir beroende av att personalen på det särskilda boendet tar hand om och ger mig min makes post. Det fungerar inte alltid problemfritt. Ny personal, vikarier och liknande kan göra att rutiner fallerar. Jag känner mig inte trygg med en sådan ordning.
– Jag är heller knappast den enda som har det här problemet. Det blir många fler som kommer att råka ut för det framöver. Vi är många äldre som i vår roll som anhörigvårdare måste hjälpa våra sjuka makar med all pappersexercis.
Inga George är ordförande för SPF Seniorerna Mörrum.
– Jag har bland mina medlemmar flera par som delar på en mejladress. De kommer att få samma problem som jag. Med allt fler äldre som lever längre behöver vi lösningar som fungerar också när ohälsan sätter in, inte minst den kognitiva ohälsan.

5,5 miljoner har Kivra

Grundades i Stockholm 2011. Idén var att med digital post göra det enklare både för de som skickar och tar emot post.
Kivra är en godkänd brevlådeoperatör av Mina meddelanden för att förmedla säker digital myndighetspost.
Över 5,5 miljoner svenskar får idag exempelvis sin deklaration i Kivra.
Över 30 000 företag och myndigheter skickar post via Kivra. Varje dag tillkommer nya företag.

Dölj faktaruta

Hon tycker att man måste ställa krav på Kivra och på samhället i stort att bättre sätta sig in i seniorers livssituation och deras behov.
– När vi seniorer blir mer och mer digitala måste också systemen anpassas till att seniorer även kan bli sjuka och att någon annan med fullmakt måste sköta alla deras ärenden.
– Jag undrar om man alls har tänkt på det från Kivras sida. Jag tror tyvärr inte det.
När Senioren ringer upp Kivra uttrycker kommunikationschefen Henrik Höglin förståelse för Inga Georges situation.
– Kivra är kopplat till personnumret och för att säkerställa att vi når rätt person när man får brev i Kivra behöver varje användare registrera en unik e-postadress. Kivra erbjuder en dela-funktion som gör det möjligt att dela sin Kivra med en annan användare. Men i dagsläget går det tyvärr inte att få notiser från den delade brevlådan.
Du säger ”i dagsläget”, betyder det att ni kommer att ändra på det här?
– Ja, vi planerar att utveckla den funktionen som en del av ett större lyft av hela dela-funktionen. Så det är på gång.
När kommer förbättringen att vara färdig?
– Jag vågar inte säga någon tidpunkt. Men det här är en av flera prioriterade förbättringar vi jobbar aktivt med.
Är listan lång?
– Ja, det är den faktiskt. Det finns många olika saker vi vill förbättra. Det här som Inga George lyfter är en av låt oss säga tio saker vi vill göra bättre.
Vad tycker du att Inga George och andra i hennes situation ska göra?
– Det finns en metod utanför Kivra, så det går att lösa, säger Henrik Höglin som vill tipsa om hur andra har hanterat liknande situationer.
– Först och främst väljer många att logga in regelbundet och kontrollera makens Kivra.

Men det är ju just detta moment som är problemet. Inga George har helt enkelt inte tid och möjlighet att dagligen vittja makens e-postlåda.
– Nej, och jag har full förståelse för det. Då finns det andra sätt, fortsätter Henrik Höglin:
– Se till att ha tillgång till makens e-post, exempelvis genom att vara inloggad även på makens e-post på mobiltelefonen och därmed få e-postnotiser om nytt brev för maken.

Man kan också sätta upp en så kallad automatisk vidarebefordran av makens e-post till sin egen e-post, fortsätter Henrik Höglin.
– På så sätt får man notiserna i den egna e-postlådan.
Henrik Höglin välkomnar Inga George att på nytt vända sig till Kivra för att få hjälp med något av tipsen.
– Andra med liknande problem hoppas jag också att vi ska kunna hjälpa via vår kundtjänst.
Henrik Höglin säger att ”vi jobbar otroligt mycket med flera frågor kopplat till området inkludering”.
– Idag finns det en lösning på den utmaning hon beskriver men den är inte tillräckligt bra för alla. Därför utvecklar vi nu förbättringar kring dela-funktionen.
Inga George avvaktar Kivras nya lösning.
– Så fort det är infört kommer jag att försöka öppna en ny Kivra-låda i makens namn.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas