Seniorer sätter ny standard
Det behövs fler seniorer som tycker till och skapar nya standarder, säger Jan-Erik Nyberg. Foto: Margareta Bloom Sandebäck
Ekonomi | konsumentmakt

Seniorer sätter ny standard

Jan-Erik Nyberg är veteran när det gäller att göra konsumenternas röst hörd. Nu vill han inspirera fler seniorer att kavla upp ärmarna och börja påverka.

Jan Arleij
Publicerad 2023-07-02
Kristina von Dolwitz. Foto: Linus Meyer

Har du blivit upprörd över hur svårt det kan vara att öppna en syltburk eller en förpackning med läkemedel? Vill du veta varifrån en vara kommer så att du kan handla mer klimatsmart och hållbart?
Ja, då finns det möjligheter. Den ideella organisationen Sveriges Konsumenter vill ha hjälp av engagerade seniorer i det ständigt pågående arbetet med att förhandla fram konsumentvänliga lösningar på snart sagt allt mellan himmel och jord.
– Vi vill ha seniorers perspektiv på hur varor och tjänster ska se ut. Vi behöver deras insatser som granskare av förslag som kommer fram, säger Kristina von Dolwitz, kommunikatör och projektledare på Sveriges Konsumenter.

Säkerhet och användbarhet för konsumenten är målet för Sveriges Konsumenter, men också hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig.
Det gäller att ta fram en så kallad standard.
– En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet är att skapa enhetliga regler som producenter och konsumenter och lagstiftare kan enas kring, säger hon.
Det handlar om det mesta vi har omkring oss, från kreditkort till laddsladdar för mobilen.
– Urtypen för vad som har standardiserats är måttenheter av olika slag. Mycket tvistar vi människor om, men lyckligtvis inte längre om hur mycket en liter eller ett kilo är eller hur lång en meter är.
Den allra första svenska standarden var A4-storleken på papper. Ett resultat av det är att vi idag tar för givet att vårt A4-papper passar till så gott som alla skrivare, kuvert, pärmar och mappar.
Idag finns fler än 30 000 standarder.
Sveriges Konsumenter – där SPF Seniorerna är medlem – är en av aktörerna som är med och påverkar hur produkter, varor och tjänster kan bli mer konsumentvänliga. Förhandlingar sker i Sverige, men ibland också på EU- och internationell nivå.
En senior som har stor erfarenhet av att jobba ideellt med standardisering för Sveriges Konsumenter är Jan-Erik Nyberg, medlem i SPF Seniorerna sedan många år och bosatt i Sollentuna.
Han har bland annat varit med och påverkat standarden för trygghetslarm. I diskussioner med andra länder förde Jan-Erik fram att äldre med trygghetslarm faktiskt inte bara sitter hemma.
– Ett larm måste vara säkert och lätt att använda överallt. Förhandlingarna med producenterna gällde också hur man som konsument ska få hjälp med installation och att det måste vara enkelt att avsluta ett abonnemang.

Det går inte att veta exakt hur mycket inflytande man själv har haft, säger Jan-Erik Nyberg. Förhandlingarna förs med många olika parter utöver producenter och konsumenter, till exempel myndigheter och lagstiftare.
– Men det känns meningsfullt, särskilt när man får träffa människor från andra länder på internationella möten. Jag gillar ju också att förhandla, säger Jan-Erik Nyberg.
– Man behöver behärska engelska, vara samhällsorienterad, kunna identifiera konsumentperspektiv och ha en flexibel almanacka för att jobbet som påverkare för Sveriges Konsumenter ska bli bra, fortsätter Jan-Erik Nyberg. Det är egenskaper som han vet att en hel del medlemmar i SPF Seniorerna besitter.
Det tror Kristina von Dolwitz också.
– Som senior kan man sitta på stor kunskap och ha ett starkt driv med sig från sitt arbetsliv och kanske också ett bra kontaktnät. Hela denna resurs är något som Sveriges Konsumenter förstås väldigt gärna vill dra nytta av.
– Många åsikter bryts mot varandra, och de med mest kunskap och engagemang och de som kan argumentera bäst får lättast igenom sina idéer.

Tio aktuella områden

  • Barnartiklar
  • e-tillgänglighet (telefoni, datorer, webbplatser)
  • Förpackningar
  • Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst
  • Skor (arbete om greppvänliga skor vid vinterväglag)

Dölj faktaruta

Det gäller alltså att slåss för konsumenternas perspektiv. Man kan välja ett område där man redan har erfarenhet, eller ta något helt annat man brinner för och vill lära mer om.
Just nu jobbar Jan-Erik Nyberg med något som kallas spårbarhet i leverantörskedjan av olika slags produkter.
– Målet är att du som konsument ska kunna kontrollera varifrån en vara kommer. Man ska exempelvis kunna se om den bomull man köper är exakt den ekologiskt odlade från en viss plats i världen som säljaren uppger. Eller att en möbel är tillverkad i ett visst träslag från en viss plats.
– Det handlar om hållbarhet och klimat. Ikea till exempel som är med i det här har liksom många producenter mycket att vinna på att det finns en standard för detta som alla är överens om att följa, säger Jan-Erik Nyberg.

Mer får han inte säga just nu. Förhandlingar pågår. Ett första utkast till standard finns och ska diskuteras i Berlin efter midsommar.
– Det känns stimulerande att umgås och förhandla med människor från andra länder på ett standardiseringsmöte. Det är den viktigaste belöningen, för någon ekonomisk ersättning utgår inte utöver resa och uppehälle och ett symboliskt arvode. Det är nästan helt och hållet ett ideellt arbete.
Han vill gärna se fler äldre kollegor i arbetet.
– Det är en chans för seniorer och seniororganisationer att vara med och påverka vardagen idag och sådan den kommer att bli.
– Ett exempel på område som man skulle behöva göra något åt är kollektivtrafiken. När man kommer ut någonstans och ska köpa biljett på bussen så har man ju ofta ingen aning om hur det går till! Här skulle vi behöva enas om en gemensam standard, och då behövs verkligen också ett seniorperspektiv.

100 år på nacken

SIS – Svenska institutet för standarder – är den organisation i Sverige som ansvarar för standardisering av de flesta tjänster och produkter.
Att standarder är en förutsättning för att tillverkning och handel ska vara rationell insåg Sveriges industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin redan 1922 – då tog de initiativet till att Svenska Industrins Standardiseringskommission bildades.
Det är öppet för alla organisationer att vara med och påverka standarder och riktlinjer i sin bransch. Sveriges Konsumenter har varit engagerade i drygt 15 år.

Dölj faktaruta

Vill du vara med?

Vill du vara med och påverka – mejla till kristina.von.dolwitz@sverigeskonsumenter.se

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-07-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas