Stoppa bedragarna – byt bank!
Foto: Getty Images
Ekonomi | konsument

Stoppa bedragarna – byt bank!

Lägg på luren. Lämna inte ut några koder. Tipsen för att slippa bli lurad på sina bankpengar känns igen sedan länge. Men det finns en annan sak man kan överväga – att byta bank. Läs mer nedan där du även kan läsa bankernas svar samt hur du lätt kan öppna ett konto i en nischbank.

Jan Arleij
Publicerad 2023-10-09
Ulf Stenberg.

I så kallade nischbanker som Ikano Bank, SBAB och Avanza Bank går det inte för en bedragare att tömma ditt konto – helt enkelt för att pengar inte får flyttas till något annat konto än kontoinnehavarens egna.
Genom att föra över sina besparingar till en nischbank skyddar man därmed sina pengar. Man kan samtidigt behålla ett konto i sin gamla fullservicebank att betala räkningar med.
Idén kommer från Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.
– Om du har dina huvudsakliga bankmedel på en nischbank och medel för den dagliga livsföringen på en fullservicebank kan en bedragare som mest komma åt de mindre bankmedlen i fullservicebanken. Det är alltså bara där det finns möjlighet till överföring till andra via exempelvis Swish, säger Ulf Stenberg.

Han hoppas att bankbyten inte bara räddar många från att behöva se sina sparkonton tömmas av bedragare utan också att bankkunder på det sättet bidrar till att sätta press på storbankerna att göra vad de kan.
– Det är egentligen enkelt för bankerna att genomföra åtgärder som skulle få ett slut på bedrägerierna. Ändå sker det inte. Något mer måste till för att bankerna ska skärpa sig.
Exempelvis skulle det vara okomplicerat att låta kunderna välja en fördröjning på en bankdag av en överföring till nya mottagarkonton. Detta skulle kunna kombineras med en begränsning av beloppens storlek.
– Men bankerna möjliggör inte för kunden att välja det här. Skälet är att det är kunderna och inte bankerna som tvingas betala för bedrägerierna, och ja då bryr sig bankerna inte helt enkelt.

Han går så långt som att säga att bankerna därmed är medvållande till bedrägerierna.
– De har verktygen att förhindra bedrägerierna men avstår ändå. Så vad ska man säga annat än att bankerna har ett mycket stort ansvar för att den här brottsligheten fortgår.
Varför bankerna inte gör allt som faktiskt kan göras är gåtfullt för många. Ulf Stenberg gissar att man helt enkelt är rädd att förlora kunder.
– Många säkerhetsåtgärder som bankernas säkerhetsavdelningar skulle vilja införa bromsas sannolikt av deras marknadsavdelningar som eftersträvar enkelhet och smidighet för kunderna. Men om man låter de kunder som vill ha en högre säkerhet få detta behöver säkerhetsarbetarbetet inte påverka volymerna i bankernas affärer, säger Ulf Stenberg.

Läs också: SPF Seniorernas generalsekreterare: Det kan behövas en ny dom i Högsta domstolen

Varje dag förlorar människor sina besparingar. Många står barskrapade, trots att Högsta domstolen (HD) förra sommaren slog fast att lurade kunder ska ersättas av banken.
Senioren har tagit fram uppgifter från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om hur många bedrägerier bankerna faktiskt ersätter i linje med HD-domens krav.
Vid en sökning i nämndens ärendehanteringssystem visar det sig att ARN under 2022 har avgjort 214 ärenden under rubriken ”obehöriga transaktioner”.
Av dessa blev det helt eller delvis bifall i 46 ärenden och avslag i 168 ärenden. En av fem fick alltså sina pengar tillbaka.
Motsvarande siffror för perioden 1 januari till den 25 augusti 2023: Totalt avgjordes 671 ärenden, varav 42 fick helt eller delvis bifall och 629 fick avslag.
Hittills i år är det alltså endast 6 procent som fått bifall. Bilden bekräftas av Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
Under koden ”obehöriga transaktioner” återfinns olika situationer, bland annat olika typer av bedrägerier som exempelvis telefonbedrägerier och så kallade investeringsbedrägerier men även situationer där konsumenten blivit av med sitt fysiska kort, eller situationer där konsumenten inte vet hur det kommer sig att transaktioner skett.

Det här vittnar om att det är en skandalös situation som råder i Sverige, anser Ulf Stenberg.
– När du luras att själv swisha över pengarna är nuvarande praxis hos bankerna och Allmänna reklamationsnämnden trots förra årets vägledande HD-dom att du själv får bära hela förlusten, säger Ulf Stenberg. Det är juridiskt tveksamt, i synnerhet som det är bankernas säkerhetssystem som fallerar.
Problemet med bankernas passivitet har dessutom ytterligare en skrämmande konsekvens. Polisen bedömer att de stora brottsvinsterna hamnar i den organiserade brottslighetens fickor.

Det handlar enligt polisen om oerhörda summor, allt högre för varje år. Bara under 2022 ska kriminella ligor genom tiotusentals telefonbedrägerier ha kommit över 600 miljoner kronor.
– Bankbedrägerierna är inte ett isolerat småbrottsfenomen utan i allra högsta grad en del av ett betydande samhällsproblem där skjutningarna är ett av symptomen, fortsätter Ulf Stenberg.
– Frågan håller på att växa. Pengarna från bedrägerierna används till vapen, ammunition och narkotika. Om politikerna verkligen vill komma åt skjutningarna och den organiserade brottsligheten måste de stoppa finansieringen.

Politikerna kan inte låta bankerna fortsätta ösa småspararnas pengar över den organiserade brottsligheten, säger Ulf Stenberg.
– Det krävs att politikerna gör det dyrt för bankerna att inte sätta stopp för bankbedrägerierna.
Villaägarna kommer att diskutera frågan direkt med regeringen.
– Vi håller öppet om bankerna ska förmås sätta stopp för bedrägerierna genom en skärpning av betaltjänstlagen eller på annat sätt. Det politiska priset för de accelererande bankbedrägerierna blir emellertid allt högre, där bankerna göder gängen med allt mer av småspararnas pengar. Och någonstans slår bankerna i taket för vad som är politiskt acceptabelt.

Bankerna svarar: ”Vi följer praxis”

Bankföreningen går inte i svaromål mot Villaägarnas kritik. Däremot framför man att det behövs flera åtgärder för att motverka telefonbedrägerier.
– Det gäller exempelvis att begränsa publicering av personuppgifter på internet, en anti-spoofing-infrastruktur för telefon och sms (hindra identitetskapning, red anm), säkra id-kort och att bankerna får dela information om målvakter, vilket de inte kan idag, säger Peter Göransson, senior advisor på Svenska Bankföreningen som är bankernas branschförening.
Bankerna övervakar kundernas transaktioner i realtid för att upptäcka avvikande beteende, historik och okända transaktionsmönster och transaktioner som innebär hög risk.
Bankerna har även överföringsbegränsningar för Swish och uttagsbegränsningar för kontantuttag.
– Bankerna sätter själva nivåerna och skydden uppdateras löpande. Detaljerna i det arbetet kommenteras inte externt, säger Peter Göransson.
Om att sätta in sina besparingar på en nischbank säger Peter Göransson:
– Det saknar nog betydelse om du har dina pengar hos en fullservicebank eller en nischbank. Bedrägerifrågan kretsar förenklat kring processer för identifiering och underskrift. Det är därför säkra id-kort och identifiering och signering är viktiga processer.
Hur ser Bankföreningen på att endast en liten minoritet får bifall i bedrägeriärenden?
– Bankföreningens medlemsbanker följer ARNs praxis och bankkunder får ersättning för obehöriga transaktioner på det sätt som Högsta domstolen har fastslagit, säger Peter Göransson.

Enkelt öppna sparkonto i nischbank

Du kan enkelt öppna ett sparkonto i en nischbank på nätet om du är bekväm med det, säger Olivia Kanehorn som är jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
– Det är inga problem att ha kvar sin tidigare fullservicebank och även ha flera sparkonton hos olika banker.
När du öppnar ett sparkonto brukar du få anmäla ett så kallat ”uttagskonto” som är ett konto som står i ditt namn.
Nischbanken vill säkerställa att du står som kontohavare för det kontot och du kan sedan endast göra uttag från ditt nya sparkonto till det anmälda uttagskontot. De flesta företag kräver dock att du har ett bank-id för att öppna sparkonto hos dem.
– Har du inte ett bank-id kan du alltid försöka kontakta institutet och se om det går att lösa på annat sätt. Exempelvis att du skickar in kopia på ID-handlingar via brev för att identifiera dig, säger Olivia Kanehorn.
På Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida – konsumenternas.se – finns en jämförelse mellan alla seriösa aktörer som står under tillsyn och har statlig insättningsgaranti.

För personlig vägledning kan man ringa på telefontid, mejla eller skriva brev.
– Det är viktigt att alltid läsa igenom villkoren noga för varje sparkonto, det kan finnas begränsningar på minsta belopp att sätta in för att få en viss ränta eller avgifter för att göra uttag.

Vad är en nischbank?

En nischbank har specialiserat sig enbart på vissa banktjänster eller kundgrupper.
Nischbanker erbjuder ofta högre ränta på sparkonton än storbankerna. Kontrollera att banken har insättningsgaranti.
Nischbankerna Ikano Bank, SBAB, Seven Days och Avanza Bank, mfl, tillåter inte överföringar till annat än egna konton på annan bank.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-10-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas