Jobba

Rusning till seniorjobben

Antalet företag som anlitar och hyr ut yrkeserfarna pensionärer har formligen exploderat under senare år.

Publicerad 2011-10-10

Antalet företag som anlitar och hyr ut yrkeserfarna pensionärer har ökat lavinartat under senare år. En sökning på Google ”Hyr en  pensionär” ger inte mindre än ett tiotal träffar, spridda över hela  landet.

Nystartade företag som också arbetar med att hyra ut pensionärer kan heta allt från Veterankraft och Veteranpoolen till Seniorjobb i Norden eller Hyrsenior. Gemensamt för dem alla är att de på timbasis erbjuder äldre arbetskraft med erfarenhet och kompetens inom snart sagt alla de yrkesområden som kan vara aktuella. Från kvalificerat hantverk till erfarenhetsbaserat kontorsjobb.
Företaget Hyr en pensionär i Stockholm drog igång 2007 och var enligt egen uppgift först på marknaden. Lars Fallgren var en av initiativtagarna:
– Jag och min i dag tyvärr avlidne kollega Rune Danielsson såg en framtida arbetsmarknad för fullt friska och arbetsdugliga äldre människor. Vilket snabbt visade sig stämma! I dag, fyra år senare, har vi 86 registrerade pensionärer och efterfrågan är så stor att vi ständigt är i behov av ännu fler arbetsvilliga seniorer. Detta trots att vi har fått alltfler konkurrenter som arbetar på samma sätt som vi.

Äldsta medarbetaren 81

– Andelen kvinnor bland våra medarbetare är 35 stycken (40 procent, reds anm.). De arbetar med barnpassning, hushållsarbete, äldrevård samt värdinnearbete för företag och större privata tillställningar. Dessutom bokföring.
– Vår äldste medarbetare är 81 år och enligt hustrun har han återigen blivit ”gla och go” efter att ha återgått till arbete.

Lars Fallgren gör ingen hemlighet av att det går att tjäna pengar genom att hyra ut en pensionär. Samtidigt framhåller han att hans egen organisation hör till de som ersätter pensionärerna allra bäst. David Lindgrens kritik angående milersättningen besvarar han med att allt över 18:50 per mil är skattebelagt.

Spontant tillägger Lars Fallgren att efter ett eget långt liv inom marknadsföring och musik tycker han att Hyr en pensionär är det absolut roligaste och mest meningsfulla.
– Nöjda kunder är ju alltid ett bra mått på framgång. Och sådana har vi gott om. Men ändå; det allra viktigaste är att uppleva hur våra pensionärer trivs och växer i kapp med uppdragen. Den känslan är faktiskt den största framgången.

Fler IT-jobb
De vanligaste uppdragen enligt Lars Fallgren är hantverk av varierande slag, allt från snickeri och målning till murning och tapetsering. Många vill ha hjälp med el i hemmet och självklart anlitas endast före detta elektriker med behörighet.
Städning ligger högt på listan, liksom flyttningar av bohag. Bokföring hör också till ofta återkommande uppdrag, medan IT-jobb som uppkoppling av ny dator blir alltmer vanligt. Små och mindre företag hör i växande utsträckning av sig. Det handlar då om hjälp med receptionen, skrivhjälp, översättningar och rena vaktmästaruppgifter.

Text: Leif Domnerus
Foto: Örjan Björkdahl

Förutom Hyr en pensionär finns flera andra företag som förmedlar uppdrag till pensionärer, till exempel Veteranpoolen, Seniorkompetent, Hyr en senior och Pensionärskraft. Somliga är lokala, andra rikstäckande. Genom att söka på Google på ”Hyr en senior” hittar du flera av dem.

RUT och ROT
ökar efterfrågan

RUT (Rengöring-Underhåll-Tvätt) samt ROT (Reparation-Ombyggnad-Tillbyggnad) har enligt de flesta bedömare på ett välbehövligt sätt minskat omfattningen av svartjobb.

Skattereduktion med 50 procent av husarbete (enbart själva jobbet, ej material och resor) i den bostad du äger har varit en klar framgång. Som husarbete räknas allt från snöskottning till barnpassning, men även läxhjälp och städning samt förstås allehanda hantverksuppdrag. Att passa husdjur eller hemkörning av mat är exempel på uppdrag som ej ingår.

Maxbeloppet per person är
50 000 kronor per år och såväl eget hus som fritidsbostad är bidragsbeviljade.
Enligt såväl vår arbetande pensionär David Lindgren som Lars Fallgren från företaget Hyr en pensionär har införandet av ROT och RUT inneburit att förfrågningar om svartjobb i stället för ersättning på faktura minskat påtagligt. Det är deras bestämda erfarenhet.

Positiv arbets-förmedling
Eftersom arbetande pensionärer är en tydlig trend kan frågan ställas om hur den statliga Arbetsförmedlingen ser på detta.
Arbetsförmedlingens(AF) presstjänst svarar:
–I princip ser vi inga problem med att även pensionärer erbjuds arbete. Vår grundläggande målsättning är att ju fler som arbetar, desto bättre.
Ungdomsarbetslösheten är som alla vet ett stort problem i det svenska samhället. Anser AF att pensionärs-arbete utgör ett problem i det sammanhanget?
– Knappast. Det som ungdomar saknar är yrkeserfarenhet, vilket ju är själva grunden för de organisationer som hyr ut en pensionär med långvarig kunskap i just det uppdrag som efterfrågas.

 

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas