Vill du jobba?
Jobba | Pooler

Vill du jobba?

Är du en glad och pigg pensionär? Vill du arbeta igen, åtminstone lite? Då kan det vara just dig jobbpoolerna slåss om. – Vi har inga problem att hitta kunder, problemet är att hitta arbetskraft, säger Henrik Bergeld, vd för Seniorbolaget.

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-05-03

”Seniorbolaget – Sveriges mest rutinerade arbetslag”, berättar röda bokstäver mot vit bakgrund på huvudkontoret, mittemot småbåtshamnen i Stansvik på Tjörn.
Här ryms sedan sex år ett litet bemanningsföretag med särskilt intresse för seniorer. Kvinnor och män som orkar och vill jobba vidare efter pensionen är en eftertraktad grupp – inte bara här, utan i hela Sverige. I branschen ryms sedan rot- och rut-avdragen infördes och förenklades, 2008 och 2009, en rad olika pooler med förled som ”Veteran-”, ”Pensionär-” och ”Senior-”.

Satte ut annons

Henrik Bergeld fick idén att starta med inspiration av en tidningsartikel och telefonråd från en man som dragit igång i Stockholmstrakten.
– Jag satte ut en radannons i lokaltidningen, tre publiceringar för hundra kronor och sökte pensionärer som ville jobba extra, minns Henrik, som första åren var butiksanställd och jobbade dubbelt.

Några dagar senare hade 35 seniorer anmält sig och Henrik fick i ny annons leta jobb åt dem. Från 2008 till 2015 gick utvecklingen rakt uppåt.

Stannat av

Rot och rut, liksom mängden pigga och arbetssugna seniorer, fick verksamheten i hela branschen att växa och blomstra.
Med fjolårets ändrade regler mattades efterfrågan på byggjobb.
– I dag arbetar vi med bredare tjänsteutbud, har lite mindre efterfrågan på hantverkare, mer städ och trädgård. Med den arbetsmarknad som finns i dag har också antalet seniorer stagnerat, förklarar Henrik.

Säljargument

I dag har poolerna med äldre arbetskraft i gengäld blivit mer kända och etablerade. Efterfrågan på rutinerad och flexibel arbetsstyrka består. Suget efter nya seniorer likaså.
”Arbetsglädje för äldre – till nytta för alla” står det i marknadsföringen som produceras i Rönnäng.
Man vänder sig inte främst till äldre, men ibland blir mogen ålder säljargument till just dem – som i broschyren med texten ”Samma person varje gång i hemtjänsten!” och vänligt leende vithårig dam med dammsugare intill.

Jobbpooler för pensionärer

Veteranpoolen
Historik: Start i november 2007.
Organisation: Ägs sedan 2013 av Home Maid. I huvudsak franchisebolag. Strax över 3500 avlönade årligen, över 10 000 inskrivna i de olika poolerna.
Geografisk spridning: Huvudkontor i Kungsbacka, totalt 40 kontor, täcker i princip hela landet.
Omsättning: Fördubblad sedan 2013, 2016 runt 150 miljoner kronor.
Hemsida: www.veteranpoolen.se

Veterankraft
Historik: Start januari 2010.
Organisation: Drivs fortsatt av grundarna, vd Peter Ahlberg och partner Tomas Eriksson. I huvudsak franchisebolag. 11-12 000 veteraner anmälda, 1 600 avlönade 2016.
Geografisk spridning: Huvudkontor i Danderyd. Ett 30-tal kontor från Lund till Luleå.
Omsättning: 2015 69 miljoner kronor, 2016 närmare 90 miljoner.
Hemsida: www.veterankraft.se

Pensionärspoolen
Historik: Start 2008.
Organisation: Franchisekedja, där ett företag äger själva namnet/konceptet och nio enskilda företag i dag driver lokal verksamhet. 1 500 i databasen.
Geografisk spridning: Verksamhet i 60-tal kommuner.
Omsättning: Under 2015 20-25 miljoner kronor, 2016 uppemot 30 miljoner kronor.
Hemsida: www.pensionarspoolen.se

Seniorbolaget
Historik: Startat av Henrik Bergeld 2008.
Organisation: I samma koncern tre bolag med inriktning seniorer. 2 500- 3 000 listade seniorer, 2015 1 100 avlönade.
Geografisk spridning: Tolv regioner, från Skåne till Värmland.
Omsättning: 2015 drygt 50 miljoner kronor, 2016 42 miljoner.
Hemsida: www.seniorbolaget.se

Dölj faktaruta

Ingen maxålder

Att använda ordet ”pensionär” kunde förr upplevas som laddat av äldre själva.
Det minns kollegan och konkurrenten Anders Eriksson, vd och delägare i Pensionärspoolen, som även driver verksamhet som franchisetagare.
– I dag är det så vanligt och upplevs som helt okej att kallas pensionär fast man arbetar. För kunderna har det varit en trygghetsfaktor, säger Anders.
De flesta som anmäler sig hit är i åldern 65-67 år. Att arbeta för Pensionärspoolen som 68-åring är extra vanligt och maxålder existerar inte även om de äldsta är runt 76 år just nu.

Upp till heltid

En del arbetar bara några timmar i månaden, andra, främst hantverkare gör 30-40 timmar i veckan. Motiven till att arbeta vidare skiljer enligt Anders Eriksson generellt mellan könen, även om det finns undantag.
Männen säger ofta ”Jag vill ut och göra något”. De drivs av rastlöshet, vill ha något socialt, ut och träffa människor.
– Det finns kvinnor som är rastlösa också. Men i regel är det sociala litet viktigare där, liksom att känna sig behövd, få rutiner i livet. Lite oftare är pengar det faktiska skälet för kvinnor – beroende på vad du arbetat med innan och framför allt om du bor ensam eller inte.

Företag bland kunderna

I småstad är städ, trädgård, snickeri och måleri vanligaste uppdragen. Privatpersoner vill ha hjälp med barnpassning, tvätt, extra stöd till äldre.
I större städer ökar företagsbemanning allt mer. Ekonomitjänster och hjälp med extra service efterfrågas av företag som vill ha flexibla insatser.
Den som har pension i någon form och får arbeta för Försäkringskassan, är välkommen att anmäla sig till just Pensionärspoolen. Olika pooler kan ha något olika urvalsregler.

Viktigt med frihet

Timtaxan varierar beroende på tjänst och ort. Du som matchas med lämpligt uppdrag kan själv bestämma hur mycket du vill jobba och var. Friheten är viktig för poolerna. Det vet Kerstin Nilsson, forskare vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.
– När vi intervjuat folk som valt att fortsätta arbeta har frihetskänslan betydelse, att du kan välja när just du ska gå i pension och själv ha kontrollen.
Kerstin har i många olika studier granskat vad som avgör om vi kan och vill fortsätta jobba efter 65, liksom vad som krävs från arbetsgivarhåll för att det ska vara möjligt. Resultaten kan sammanfattas i det hon kallar ”Hålla koll-modellen” eller ”swAge”.

– Den är tänkt som ett verktyg i diskussioner i organisationer och företag och med äldre medarbetare. Den kan också vara en hjälp för var och en inför pensionsåldern – för att fundera över vad just du vill och kan när det gäller fortsatt arbete, förklarar hon.

Olika sätt att mäta ålder

”SWAGE” liknar en tallriksmodell med fyra fält av ålder: biologisk (hur sliten är du), kronologisk (en siffra), social (attityd från chef/ organisation) och mental (möjlighet till kreativitet, kunskapsutveckling).
Enligt Kerstin kan faktorerna som inverkar på din förmåga i arbetslivet slås ihop i fyra överväganden som matchar fälten vid frågan: ” Fortsätta arbeta, eller inte?”
Hur är din hälsa i förhållande till arbetssituationen? Hur ser din ekonomi ut när du uppnått formell pensionsålder? Hur ser ditt sociala liv ut? Och hur givande och meningsfullt kan fortsatt arbete bli?

Många friska och pigga

Men som forskaren ser det bör jobbpoolerna räkna med ökad tillströmning.
– Det finns väldigt många som går i pension just nu och som är friska, känner att de kan göra en insats, mår bra och vill göra något meningsfullt, säger hon.
Samtidigt tror Kerstin Nilsson på ökad marknad för poolerna.
Framöver väntas stegrad efterfrågan på avlastning, från såväl barnfamiljer som äldre som bor kvar hemma allt längre.

Fotnot: Du som vill titta närmare på ”Ha koll-modellen” hittar den på hemsidan www.swage.org som kommer att byggas ut och även innehålla webbföreläsningar under våren.

Text Karin Tufvesson
Foto Emelie Asplund

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-05-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#9
senioren-nr-9
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Kjell Bergqvist står upp för sig själv- och andra
  • Många vägar till nya vänner
  • Kommunen svek -SPF Seniorerna ryckte ut

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas