Gifta och särkullbarn
Foto:Colourbox
Ekonomi & juridik | Ylva om pengar

Gifta och särkullbarn

Det är ju underbart att hitta kärleken sent i livet. Men i den här åldern har många också barn sedan tidigare. Ylva Yngveson skriver om vad man bör tänka på.

Ylva Yngveson
Publicerad 2021-01-09

60 år och kär på nytt? Den rubriken hade ett föredrag jag höll en gång. Det är ju underbart att hitta kärleken sent i livet. Men i den här åldern har många också barn sedan tidigare.
Det kan bli en riktig storfamilj med allt vad det innebär av att synka jul- och sommarfirande, vara rättvis med presenter och ta hand om vardagstillvaron. Ekonomin kan ge heta diskussioner. Att flytta ihop brukar ändå vara ett bra sätt att få mer pengar över för var och en. Det går att dela på många fasta utgifter, inte minst vad gäller boendet.

Att lösa ut särkullbarn kan bli besvärligt för den efterlevande.

Oavsett om man gifter sig eller ej kommer en dag då ett bo ska delas. Gifta har samma anledning som sambor att skriva olika juridiska dokument för att ägodelar ska hamna där man helst önskar när separation eller dödsfall inträffar. De icke-gemensamma barnen, särkullbarnen, ska ju helst inte bli missgynnade bara för att man inte tänkt sig för.
För gifta gäller att bodelning omfattar hela boet. Vid skilsmässa får parterna hälften var av boet genom giftorätten. Vid dödsfall behåller efterlevande också halva boets värde medan arvet, den andra halvan, går till den avlidnes barn. Det här gäller när det inte finns gemensamma barn. De får ju vänta på sitt arv tills båda föräldrarna är borta.
Att lösa ut särkullbarn kan bli besvärligt för den efterlevande. Med ett testamente går det att styra så att efterlevande får ärva, inte minst för att lättare kunna bo kvar. Barnen har i det fallet rätt till laglotten, halva arvslotten. Men risken finns att storleken på varje barnkulls arv då beror på vem som dör först. Man bör se till att det blir så rättvist som möjligt i långa loppet.

Kan behöva förändra vad som ska ingå i en bodelning

Om ena maken äger speciella tillgångar kan man ändå behöva förändra vad som ska ingå i en bodelning. Det kan vara ett företag, ett fritidshus eller sparmedel. I ett äktenskapsförord kan paret göra om giftorättsegendom till enskild, som då inte ska bodelas, utan till exempel vid dödsfall behållas av den som äger det eller ärvas direkt av barnen. Äktenskapsförord inregistreras vid Skatteverket.
Inget förhållande är det andra likt. Vem och vilken egendom som ska skyddas varierar. Även om besluten är svåra är alternativet – att inte göra något alls – förmodligen sämre.

 

Ylva Yngveson
Publicerad 2021-01-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas