Kärvare tider väntar
Missa inte Annika Creutzers krönika nedan. Foto Kate Gabor
Krönikor | annika om pengar

Kärvare tider väntar

Plötsligt hände det – inflationen är tillbaka. Under sommaren har vi sett hur priserna raskt stiger. Men det är stor skillnad i hur pensionsinkomsterna kommer att hänga med. De flesta får räkna med betydligt tuffare tider.

Annika Creutzer
Publicerad 2022-10-05

Det är lite omvända världen. Nu har vi stigande priser, sänkta reallöner och ras på börsen. Tidigare var det tvärtom och detta påverkar våra pensioner.
I augusti kom den första kompensationen för prisökningarna när garantipensionen fick en engångshöjning, full garantipension ökade med en tusenlapp. Lagreglerna för garantipension gör att det kommer en höjning till vid årsskiftet. Denna automatiska höjning ska motsvara inflationen i juni i år och blir därför 8,5 procent. Det blir en total höjning på cirka 19 procent. Vilket gör garantipensionärerna till de mest gynnade i tider av kraftigt stigande priser

Inkomstpensionen däremot följer löneutvecklingen. Hur stor ökningen blir fastställs senare i år men det bör handla om en höjning på 1-2 procent från årsskiftet. Lönerna har stigit något mer men räknas ner med förskottsräntan på 1,6 procent (läs mer nedan).
Premiepensionen räknas om årligen efter hur varje individs fonder har gått. Med det kraftiga börsfall som varit hittills i år lär det flesta få räkna med lägre månadsutbetalningar under 2023. De som valt Pensionsmyndighetens traditionella förvaltning kommer troligen att påverkas mindre.

2023 års tjänstepensioner ser ut att bli lägre än i dag. De premiebestämda som ligger i fonder räknas vanligtvis om med placeringarnas utveckling. Ofta blir det plus men det mesta pekar på att det blir en sänkning från årsskiftet. Placeringarna hos livbolagen påverkas mindre. Men fortsätter börsraset kan det bli tal om sänkningar – så kallat återtag av preliminärt tilldelad ränta. För de förmånsbestämda tjänstepensionerna, som ska ge en viss andel av slutlönen i pension, brukar det ofta inför varje år beslutas om en uppräkning. De stora pensionsförvaltarna har hittills minusresultat så det är inte troligt att det blir några höjningar för 2023.

Elkostnaderna är rekordhöga och väntas stiga ytterligare Vid årsskiftet sker omräkning av underlaget för bostadstillägg. Då kan ökade schablonkostnader för el och annan uppvärmning slå igenom på bidraget. Alla med bostadstillägg fick dock ett konsumtionstillägg från augusti i år med 300 kronor för ensamstående och 150 kronor för gifta. Räkna även med att många utgifter höjs vid årsskiftet. Kommunernas kostnader för äldrebostäder, mat med mera stiger nu kraftigt och väntas slå igenom i nya taxor och avgifter från årsskiftet.

Annika Creutzer är Seniorens ekonomiexpert och privatekonomisk journalist.

Vad är förskottsränta?

Förskottsräntan innebär att vi får en högre startpension när inkomstpensionens utbetalningar räknas upp. Förskottet betalas tillbaka genom att sänka den årliga pensionsomräkningen med 1,6 procent. Utan förskott skulle pensionsutbetalningarna öka över tid för att bli som högst sent i livet.

Dölj faktaruta

Månadens fråga

Hur ska jag spara när det är så hög inflation? Jag vill ha pengarna tillgängliga och inte ta några risker men räntan på mitt sparkonto är låg. /Orolig

Annika svarar: Det är i dag stor skillnad på den vanliga sparräntan och den ränta du kan få om du är beredd att låsa pengarna under en viss tid. Kan du avvara en del av ditt sparkapital i två år får du kring 2 procent ränta på ett fasträntekonto/placeringskonto. Kolla med din bank eller välj att spara i någon annan bank. Men välj bara sparkonto med insättningsgaranti. En jämförelse hittar du på compriser.se/sparande.

Dölj faktaruta

Hushållslära till heders igen

Äldres kunskaper är guld värda. Lär gärna barnbarn och andra unga att laga billig mat, reparera prylar och laga kläder. Det är kunskaper som ofta försvunnit hos mellangenerationen och som de unga nu behöver lära sig när pengarna blir mindre värda. Återbruk är dessutom rätt i tiden.

Dölj faktaruta
Annika Creutzer
Publicerad 2022-10-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas