Testa om du kan få bostadstillägg
Foto: Getty Images
Krönikor | annika om pengar

Testa om du kan få bostadstillägg

Bostadstillägget har förändrats under åren och blivit allt mer komplicerat att räkna ut. Men det går att testa om det är idé att ansöka om bostadstillägg på pensionsmyndigheten.se. Läs Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzers krönika där hon skriver mer om bostadstillägget.

Annika Creutzer
Publicerad 2023-03-07

Vid varje årsskifte justerar Pensionsmyndigheten bostadstilläggen bland annat utifrån hur tjänstepensionerna har förändrats. Det sker automatiskt. Men förändringar av andra inkomster måste vi oftast själva hålla koll på. Den som inte rapporterar in en ökad inkomst kan bli återbetalningsskyldig av bostadstillägg om det betalats ut ett för högt belopp. Har det gått en längre tid kan det bli ett ganska högt belopp som krävs tillbaka med omedelbar betalning.

Även kostnaderna kan ha ökat vilket kan ge rätt till högre bostadstillägg. En högre hyra ska till exempel rapporteras in inom tre månader. Den som bor i bostadsrätt bör rapportera in ny månadsavgift samt eventuella räntekostnader. Den som bor i eget hus ska också uppge räntan
på bolån och fastighetsavgift.
Uppvärmning och driftskostnader beräknas enligt schablonbelopp. Här är det alltså inte den faktiska kostnaden som gäller.
För att få fullt bostadstillägg finns en inkomstgräns. I år är fribeloppet för inkomster 127 575 kr för ensamstående och 115 500 för den som är sammanlevande. Beloppen motsvarar ungefär nivån på full garantipension. Gränsen för förmögenhetstillägg ligger kvar på 100 000 kr. På tillgångar över denna gräns räknas 15 procent som inkomst.

I år är högsta möjliga bostadstillägg per månad skattefritt 7 290 kronor. För den som är sambo eller gift och delar bostad är beloppet 3 6 45 kronor.
Bostadstillägget har förändrats under åren och blivit allt mer komplicerat att räkna ut med olika procentsatser för olika nivåer på hyran samt ett konsumtionstillägg på i år 840 kronor. Tillägget är lika för alla som får bostadstillägg.
Det går att testa om det är idé att ansöka om bostadstillägg på pensionsmyndigheten.se – sök på ”Testa”. Svaret blir ja, nej eller kanske. Vid nej är det ingen idé att söka. Både den som söker och vissa anhöriga kan ansöka med e-legitimation.

Annika Creutzer är Seniorens ekonomiexpert och privatekonomisk journalist. Mejla din fråga till experten@senioren.se

Månadens fråga: Lösöre och lös egendom – vad är skillnaden?

En äldre anhörig har visat mig sitt testamente där jag är en av arvingarna. Det står att jag ska få en andel av lösöret och en annan andel av lös egendom. Jag vågar inte fråga vad det innebär för att inte verka girig men vad är det för skillnad? /Ogirig

Annika svarar: Lösöret är alla saker personen äger, allt från köksgeråd till smycken och bil. Eller uttryckt mer exakt – individuellt bestämda fysiska naturligt flyttbara lösa saker. Du ska alltså ärva en andel av dessa saker. Eftersom ni är flera som ärver får ni tillsammans komma överens om vad som motsvarar en viss andel av det totala värdet av allt lösöre.
Lös egendom är allt som inte är fast egendom, vilket är mark och den byggnad som eventuellt står där (ursprungligen jord, regleras i jordabalken). Lös egendom är vanligen pengar, värdepapper, bostadsrätt, hus på arrendetomt samt lösöret. Din släktings testamente kan innebära problem vid arvskiftet eftersom hon anger olika andelar av lösöret och lös egendom. Det hade varit bättre om hon angett vilka saker hon vill att du ska få och vilken andel du ska få av övrig lös egendom.

Dölj faktaruta

Nu höjs räntan hos Skatteverket

Från 1 februari gäller nya räntor på skatteskulder och intäktsränta. Finns ett belopp på skattekontot som är större än den slutliga skatten får du en skattefri årsränta på 1,68 procent. Det motsvarar en skattepliktig bankränta på 2,41 procent.
Har du däremot för lite skatt inbetalad för 2022 kan du behöva betala skuldränta. Är skulden på över 30 000 kr utgår skuldräntan redan från 14 februari. Den har nu höjts från 2,5 procent till 3,75 procent i årsränta. Räntan beräknas dag för dag så även om 14 februari passerat är det bra att så snart som möjligt betala in beloppet över 30 000 kr. Efter deklaration och beslut om slutlig skatt är det viktigt att betala in kvarskatten i tid för att undvika skuldränta på 18,75 procent.

Dölj faktaruta
Annika Creutzer
Publicerad 2023-03-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas