Staten – en dålig affär
Foto: Getty Images
Krönikor | annika om pengar

Staten – en dålig affär

Premiepensionsfonder eller Pensionsmyndighetens förvaltning? Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzer skriver nedan om de olika alternativen när det gäller hur premiepensionskapitalet ska förvaltas.

Annika Creutzer
Publicerad 2023-05-23

Vill du byta en hundralapp mot 91 kronor och 40 öre? Det är inte troligt. Det är helt enkelt en riktigt dålig affär.
En lika dålig affär gjorde de som i februari valde att lämna premiepensionsfonderna och flytta över till Pensionsmyndighetens förvaltning. Ett steg som vanligtvis ungefär var femte ny pensionär tar.
När vi går i pension finns möjligheten att välja hur vi vill att premiepensionskapitalet ska förvaltas. Det kan antingen stanna kvar på fondtorget, inklusive ”soffliggarfonden” AP 7:s Såfa, eller flyttas över till en traditionell försäkring som Pensionsmyndigheten förvaltar.
Fördelen med att vara kvar på fondtorget är att vi kan fortsätta att välja fonder. I Såfan och i fondbolagens generationsfonder sker en förskjutning från en större andel aktier till alltmer obligationer för att sänka risken ju äldre vi blir. Många fortsätter att ha kvar aktiefonder ibland för att det passar ihop med annat sparande, ibland för att mer aktier ger större möjlighet till avkastning.

Fördelen med att flytta över premiepensionspengarna till en traditionell försäkring är att kapitalet inte kan minska. Allt kapital förvaltas i obligationer, två stora aktiefonder samt fastigheter och det finns en garanti i botten. Värdeökningen fördelas som en återbäringsränta. Den har under åren varit bra och ofta i nivå med ett genomsnittligt fondval.
Men det gäller att ha koll på det som kallas den kollektiva konsolideringen. Det är ett mått på hur stora tillgångarna är i förhållande till värdet som finns på pensionärernas konton. Och det är här som 91:40 kommer in i bilden – nu är det alltså ett minus. Det finns inte lika mycket pengar som utlovats inklusive räntorna.

I en traditionell försäkring bör den kollektiva konsolideringen ligga kring 100, vanligtvis rör den sig mellan 95 och 105. Är den högre brukar förvaltaren dela ut mer i återbäringsränta, är den lägre sänks återbäringsräntan. Och är den under 95 under en längre tid kan delar av återbäringen, som redan delats ut, tas tillbaka.
I tider av börsfall, sänkt värde på obligationer som gav ut i lågräntetider och fallande fastighetspriser är det tufft för alla traditionella försäkringar. Det är vad som även hänt här.
Men någon fara för pensionerna är det inte. Pengar ska inte betalas ut just nu och värdena kommer att stiga med tiden. Men just nu är det alltså minus och därmed ett dåligt byte. Helt enkelt en rejäl uppförsbacke innan det blir en bra placering. Så avvakta med eventuell flytt till kollektiva konsolideringen har stigit till över 100. Uppgiften finns på Pensionsmyndighetens hemsida, sök på Premiepension när du går i pension. För det går alltid att välja traditionell förvaltning senare under pensionslivet men det går inte att ångra sig och gå tillbaka till fonder.

Fotnot: Sedan artikeln skrevs har Pensionsmyndigheten ändrat utbetalningen av ränta och beräknar den månad för månad utifrån hur placeringen går. Det kan bli både plus och minus. Men fortfarande finns det bara 94,60 kr (april) för varje utlovad hundralapp. Med risk för minusräntor en tid framöver, kvarstår mitt råd – avvakta med flytt till traditionell försäkring och ligg kvar hos AP7 Såfa och andra fonder.

Annika Creutzer är Seniorens ekonomiexpert och privatekonomisk journalist.

Hur förvaltas pengarna?

En notering när det gäller Pensionsmyndighetens förvaltning gäller de två aktiefonderna, där över 20 miljarder, av hela försäkringens cirka 62 miljarder, är placerade. Hittills har myndigheten valt att placera i två fonder, hos Storebrand respektive Handelsbanken. Nu ska de ersättas med två likvärdiga fonder hos Blackrock och Northern Trust, båda noterade i Irland. Förklaringen jag fått av kapitalförvaltaren hos Pensionsmyndigheten är att detta görs av skatteskäl. Regler i Irland innebär att utdelningen kan bli skattefri i och med att det är en myndighet tar emot den. Detta gynnar spararna menar förvaltaren. Bra eller dåligt motiv till en så stor affär kan diskuteras.

Förändringen sätter fingret på något jag tycker är viktigt för alla pensionärer som valt eller tänker välja traditionell förvaltning – informationen och kunskapen kring hur pengarna förvaltas behöver bli bättre. För det påverkar var femte pensionär.

Dölj faktaruta

Pengar då och nu

10 kronor i veckopeng 1971 är 96 kronor i dag. Testa och se vad löner, priser och annat du rörde dig med som ung motsvaras av i dagens penningvärde. Gå in på scb.se och sök på Prisomräknaren. https://scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/

Dölj faktaruta
Annika Creutzer
Publicerad 2023-05-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas